Investerare

2017-11-07: Qiiwi Interactive: Delårsrapport kvartal 3 2017
Läs mer: https://www.aktietorget.se/New...

2017-10-13: Qiiwi Interactive: Idag inleds handeln i Qiiwis aktie på Aktietorget
Idag, den 13 oktober 2017, inleds handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

2017-10-10: Qiiwi Interactive: Första handelsdag tidigareläggs till den 13 oktober 2017

Bolagets spridningsemission om 2 030 000 aktier registrerades hos Bolagsverket den 10 oktober 2017. Det finns därmed förutsättningar för att starta handeln i Qiiwi tidigare än vad som tidigare kommunicerats. Första handelsdag kommer istället bli fredagen den 13 oktober 2017.

Som tidigare meddelats har Bolaget haft för avsikt att verka för att tidigarelägga första handelsdagen i Bolagets aktie på AktieTorget. I Bolagets noteringsmemorandum angavs att handelsdagen var planerad till måndagen den 30 oktober. Då emissionen nu är registrerad hos Bolagsverket, och emissionsinstitutet under onsdagen kommer boka ut aktier till de tecknare som erhållit tilldelning, finns förutsättningar för att tidigarelägga handelsstarten. Första dag för handel i Qiiwi:s aktier blir istället fredagen den 13 oktober 2017.