Daily Archives: 11 September, 2017

Idag inleds teckningsperioden i Qiiwi Interactive:s spridningsemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i WeAreQiiwi Interactive AB:s publika spridningsemission av högst 2 030 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Qiiwi:s cirka 13 MSEK, före emissionskostnader. Qiiwi har på förhand erhållit teckningsförbindelser för cirka 8,1 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av den totala emissionslikviden. … Read More