WeAreQiiwi Interactive AB förtydligar gällande insynshandel som skett per automatik för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen för två av bolagets insynspersoner.

WeAreQiiwi Interactive AB informerar om att Marcus Dale Rundberg har avyttrat 154 aktier i bolaget den 18 oktober 2017. Försäljningen skedde per automatik hos Nordnet för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen. Marcus Dale Rundberg äger efter transaktionen totalt 368 471 aktier i bolaget vilket motsvarar 5,01%.

WeAreQiiwi Interactive AB informerar om att Daniel Svensson har avyttrat 154 aktier i bolaget den 18 oktober 2017. Försäljningen skedde per automatik hos Nordnet för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen. Daniel Svensson äger efter transaktionen totalt 352 846 aktier i bolaget vilket motsvarar 4,79%.

https://news.cision.com/se/weareqiiwi-interactive-ab/r/fortydligande-avseende-insynshandel,c2374556

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qiiwi Games AB

Stora Torget 3, 
441 30, Alingsås

Contact Us

info@qiiwi.com
+46 (0)322 63 50 00
+35 794 04 45 04