Emissionen i samband med optionsprogrammet nu registrerad hos Bolagsverket

Qiiwi meddelar idag att emissionen om 400 000 aktier i samband med genomförande av bolagets optionsprogram riktat mot ledande befattningshavare och anställda nu är registrerad hos Bolagsverket. Efter genomförd emissionen är antalet aktier i bolaget 8 234 852 stycken och aktiekapitalet 823 485,20 SEK.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qiiwi Games AB

Stora Torget 3, 
441 30, Alingsås

Contact Us

info@qiiwi.com
+46 (0)322 63 50 00
+35 794 04 45 04