Utvidgar Wordington mjuklansering till alla länder

Qiiwi Interactive meddelar idag att man utvidgar sin mjuklanseringen av speltiteln Wordington till alla länder på plattformarna Google Play och App Store. Wordington har hittills under mjuklanseringen uppvisat starka resultat och för att påskynda mjuklanseringsprocessen och ytterligare utvärdera spelets potential på en global marknad kommer spelet idag släppas tillgängligt i samtliga länder. Wordington väver in så kallade metagaming element i spelupplevelsen och erbjuder en unik och innovativ spelupplevelse inom Word genren.

Utvidgar mjuklanseringen av Wordington till alla länder:

Qiiwi Interactive meddelar idag att man utvidgar sin mjuklanseringen av speltiteln Wordington till alla länder på plattformarna Google Play och App Store. Wordington har hittills under mjuklanseringen uppvisat starka resultat och för att påskynda mjuklanseringsprocessen och ytterligare utvärdera spelets potential på en global marknad kommer spelet idag släppas tillgängligt i samtliga länder.Wordington har tidigare mjuklanserats på ett fåtal utvalda marknader för att kvalitetssäkra spelets innehåll och nyckeltal. Wordington har översatts och har stöd för så kallad ”EFIGS” lokalisering (English, French, Italian, German, Spanish)vilket är viktigt för att nå en stor global framgång och ett positivt mottagande av spelare på kritiska marknader. 

Bolaget arbetar nu vidare med stort fokus kring fortsatt tillägg av innehåll i spelet och optimering utifrån resultat från mjuklanseringen på fler kritiska marknader för att framöver nå fram till att starta den globala lanseringen av speltiteln och intensifiera marknadsföringsinsatser för att växa Wordingtons spelarbas.


VD Erik Dale Rundberg kommenterar: 

”Att vi redan nu väljer att öppna upp Wordington för samtliga länder innebär att vårt team kommer kunna påskynda mjuklanseringsprocessen vi befinner oss i och enklare kunna ta rätt optimeringsbeslut och polera speltiteln. Detta i sin tur leder till att vi med stor sannolikhet kommer att kunna starta den globala lanseringen för speltiteln snabbare vilket innebär en rad av marknadsföringsinsatser för att växa speltiteln spelarbas. Vi ser en fantastisk potential i Wordingtons innovativa spelmekanik vilket också har bekräftats av det mottagandet vi hittills fått under mjuklanseringen. Vi arbetar nu intensivt vidare med nästa steg i mjuklanseringen för att utveckla speltiteln på bästa möjliga sätt.”


För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: erik@qiiwi.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qiiwi Games AB

Stora Torget 3, 
441 30, Alingsås

Contact Us

info@qiiwi.com
+46 (0)322 63 50 00
+35 794 04 45 04