Daily Archives: 7 May, 2020

Kommuniké från årsstämma

På Qiiwis årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2020 togs följande beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att ingen utdelning … Read More