WeAreQiiwi Interactive AB har genomfört namnändring till Qiiwi Games AB (publ)

Enligt beslut på bolagsstämman den 6 maj 2020 gällande ändring av bolagets namn från WeAreQiiwi Interactive AB till Qiiwi Games AB (publ), har Bolagsverket den 2 juni 2020 registrerat Qiiwi Games (publ) som ny firma för bolaget.


VD Erik Dale Rundberg kommenterar:
”Syftet med ändring av bolagsnamnet till Qiiwi Games är för att på ett tydligare sätt förmedla bolagets verksamhet och förenkla varumärkesbyggande och kännedomen kring bolaget. Med denna ändring nu genomförd kan vi inleda nästa fas i detta arbete som bland annat inledningsvis innebär en ny och förbättrad hemsida samt uppdaterad logotyp.”
Nytt aktienamn: Qiiwi GamesNY FISN-kod: QIIWIGAMES/SHKortnamn/TICKER hos Spotlight Stock Market samt ISIN-kod är oförändrad.
Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med 9 juni, 2020.

Comments are closed.