Qiiwi Games har antagits till Apples ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021

Qiiwi Games har antagits till Apples ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021.
 
Det är en halvering av utgiften och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen, för omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår avgiften till ordinarie 30 procent. Mer om programmet finns att läsa här: App Store Small Business Program

Mer info:
 
I november 2020 annonserade Apple att de avser sänka avgiften från 30 % till 15 % för publicister som distribuerar via deras plattform, förändringen tillämpas för de som genererar intäkter upp till 1 MUSD per år via köp i sina spel, och trädde ikraft den 1 januari 2021.

Sänkningen är ett led i att bistå mindre aktörer finansiellt, särskilt i spåren av COVID-19 och även för att underlätta för mindre aktörer att komma in på marknaden. Apple’s beslut att sänka avgiften är intressant med tanke på att de strikt sedan start tillämpat sin 70/30 split.

Qiiwi Games har en majoritet av sina intäkter genererade via annonsintäkter. Köp-i-spel står för ca 20% och annonser för ca 80% av de totala intäkterna.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Att vi antagits till Apples “App Store Small Business Program” innebär att vi halverar våra plattformskostnader på köp som genomförs i våra spel via Apple App Store. Värt att notera är att våra intäkter till ca 80% skapas via annonsintäkter men denna ändring är givetvis ändå väldigt positiv.

Apple’s beslut att sänka avgiften är intressant med tanke på att de strikt sedan start tillämpat sin plattformskostnad på 30%. Det återstår att se om Google och andra aktörer som tillämpar en liknande avgiftsstruktur kommer följa efter.”

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Att vi antagits till Apples “App Store Small Business Program” innebär att vi halverar våra plattformskostnader på köp som genomförs i våra spel via Apple App Store. Värt att notera är att våra intäkter historiskt i de rapporterade kvartalen för 2020 skapats till ca 80% via annonsintäkter men denna ändring är givetvis ändå väldigt positiv.

Apple’s beslut att sänka avgiften är intressant med tanke på att de strikt sedan start tillämpat sin plattformskostnad på 30%. Det återstår att se om Google och andra aktörer som tillämpar en liknande avgiftsstruktur kommer följa efter.”

Denna information är sådan som Qiiwi Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: erik@qiiwi.com

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Qiiwi Games AB

Stora Torget 3, 
441 30, Alingsås

Contact Us

info@qiiwi.com
+46 (0)322 63 50 00
+35 794 04 45 04