Author Archives: Erik Dale Rundberg

Mjuklansering av storsatsningen Extreme Makeover: Home Edition planerad till slutet av Q3 2022

Qiiwi Games meddelar idag att mjuklanseringen av bolagets nya storsatsning under Banijays varumärke Extreme Makeover: Home Edition får ett nytt estimerat startdatum. Målsättningen är att kunna starta mjuklanseringen av spelet mot slutet av det tredje kvartalet 2022, vilket tidigare var … Read More

Qiiwi Games firar 10 år – äntligen möts hela organisationen på Cypern!

Qiiwi firar i år 10 år som spelbolag. För att fira resan som hittills uppnåtts och accelerera den framtida utvecklingen av bolaget befinner sig just nu hela organisationen på Cypern för strategidagar. Qiiwi som sedan 2018 har ett helägt dotterbolag … Read More

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 5:e maj 2022

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 5:e Maj 2022 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 1 2022

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/rl47PIgj1cU För … Read More

Delårsrapport kvartal 1 2022

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Intäkter 9 980 TSEK (24 978) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 621 TSEK (1 043)
 Resultat efter finansiella poster -3 197 TSEK (567)
 Resultat efter skatt -3 214 TSEK (567) 
 Resultat per … Read More

Storägare har ökat sitt innehav i Qiiwi Games

Enligt senast uppdaterad aktiebok hos Euroclear per den 31 mars 2022, har Qiiwi Games medgrundare Özkan Ego under första kvartalet 2022 ökat sitt innehav i bolaget med 240 426 aktier, till att totalt uppgå till 1 325 426 aktier, motsvarande … Read More

Presentation från Pareto Gaming Seminar

Den 7 april 2022 presenterade Qiiwi Games vd Erik Dale Rundberg bolaget, dess strategi och nuvarande fokus på Pareto Gaming Seminar. Presentationen finns nu tillgänglig på Qiiwi Games YouTube-kanal och går att se på nedan länk, presentationen är på engelska: … Read More

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag den 6 april 2022 tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . Förvärvsanalysen för förvärvet av dotterbolaget Playright Digital Entertainment Ltd är justerad i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén med lägre goodwill som utfall. Denna förändring … Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av rådande omständigheter relaterat till covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att … Read More

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel. Affärsområdet ”Branded Games”: (Speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” är spel som Qiiwi utvecklar och publicerar under globalt världskända varumärken i samarbete med licensägare.) Midsomer Murders: Words, Crime & … Read More