Author Archives: Erik Dale Rundberg

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2023 Intäkter 8 333 TSEK (7 940)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -6 652 TSEK (-1 426)
 Resultat efter finansiella poster -12 964 TSEK (-6 694) Jämförelsestörande poster som påverkar resultaten efter finansiella poster … Read More

Inbjudan till presentation

Den 22 Februari 2024 offentliggör bolaget sin Bokslutskommuniké för 2023. I samband med detta kommer bolagets VD Erik Dale Rundberg inklusive delar av bolagets ledning och styrelse att genomföra en presentation klockan 10:00 med följande innehåll: Genomgång Bokslutskommuniké 2023: VD … Read More

Qiiwi Games genomför strategisk omorganisation och kostnadsbesparingar inför ”Strategi 2024 – 2026”

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets styrelse tagit beslut om att påbörja en strategisk omorganisering och kostnadsbesparing som skall gälla för bolagets strategiperiod 2024 – 2026. Den strategiska omorganiseringen innebär att bolaget framgent kommer fokusera sin spelutveckling och personalstyrka utifrån … Read More

Extreme Makeover: Home Edition passerat en halv miljon installationer

Extreme Makeover: Home Edition passerat en halv miljon installationer Qiiwi Games meddelar idag att bolagets nya match-3-spel Extreme Makeover: Home Edition har passerat en halv miljon installationer sedan den globala lanseringen inleddes. Merparten av dessa installationer kommer från marknaderna USA, … Read More

Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition. Growth: Extreme Makeover: Home Edition Vårt högsta fokusområde är fortsatt speltiteln Extreme Makeover: Home Edition som inledde sin globala lansering den 14 augusti … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 3 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer utifrån rapportens VD-ord. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: … Read More

Delårsrapport kvartal 3 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023 Intäkter 8 995 TSEK (8 318) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 620 TSEK (-2 700) Resultat efter finansiella poster -6 136 TSEK (-2 783) Resultat efter skatt -6 143 TSEK (-2 837) … Read More

Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition. Growth: Extreme Makeover: Home Edition Sedan starten av året har majoriteten av våra tillgängliga resurser arbetat inom affärsområdet ”Growth”. Arbetet har uteslutande … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 2 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/TrmUD-k-89A För … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023 Intäkter 7 546 TSEK (9 210) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 793 TSEK (-3 700) Resultat efter finansiella poster -3 875 TSEK (-2 710) Resultat efter skatt -3 879 TSEK (-2 752) … Read More