Inbjudan till presentation

Den 22 Februari 2024 offentliggör bolaget sin Bokslutskommuniké för 2023. I samband med detta kommer bolagets VD Erik Dale Rundberg inklusive delar av bolagets ledning och styrelse att genomföra en presentation klockan 10:00 med följande innehåll:

  • Genomgång Bokslutskommuniké 2023: VD Erik Dale Rundberg går igenom Bokslutskommuniké 2023 och dess VD-ord.
  • Vision & Strategi: VD Erik Dale Rundberg presenterar bolagets vision och strategi för perioden 2024 – 2026.
  • Q/A: Aktieägare och intressenter ges möjlighet att ställa frågor till bolaget. Frågor kan även sändas in i förväg till [email protected]. Bolaget strävar att svara på så många frågor som hinns med.

Presentationen kommer hållas på Zoom Webinar och man ansluter till mötet genom att följa länken nedan:

https://zoom.us/j/93485345835

Med tanke på att denna presentation kommer bolaget inte att lansera något IR-avsnitt för Bokslutskommunikén 2023.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post