Operativ statusuppdatering Qiiwi Games

Positiv utveckling i Live Operations

Fokus är fortsatt att Live Operations-portföljens intäktsbidrag skall leda oss till positivt kassaflöde innan årets slut.

Midsomer Murders positiva utveckling under det första kvartalet har fortsatt och accelererat under det andra kvartalet. Gjorda UA-investeringar har fortsatt att överprestera ROAS-mål varför investeringar i speltiteln kontinuerligt har ökats under det andra kvartalet. Detta har lett till att spelet från januari till slutet av juni ökat sina intäkter på veckobasis med ca 250%.

Det är väldigt positivt att vi kan se den tillväxten i ett knappt tre år gammalt Live Operations-spel efter tillägg av nya funktionaliteter. Vi ser under perioden en fortsatt hög ARPDAU i spelet, dubbling av DAU’s samt ökat engagemang såsom allt längre spelsessioner.

Även för Wordington ser vi ett förbättrat resultat på UA-investeringar som vi hoppas ska vara skalbara och leda till högre omsättning och tillväxt för spelet. Under det andra kvartalet ser vi den bästa kortsiktiga återbetalningen av UA-investeringar (Dag 1-14) sedan det tredje kvartalet 2020.

Extreme Makeover når för tillfället kortsiktiga men inte långsiktiga ROAS-mål varför UA-investeringar reducerats för speltiteln. Spelet utgör även fortsatt en viktig del av vår portfölj och vidareutvecklas löpande, även om prioriteringar och förväntningar internt på spelet är något lägre framåt.

Mycket GO! inom New Games

Inom New Games har bolaget under det andra kvartalet fokuserat uteslutande på ett nytt spelkoncept inom vårt varumärke Backpacker®. Detta spelkoncept går under namnet Backpacker® GO! där vi tagit inspiration från den globala superhiten Monopoly GO!. Genom att blanda frågesport och brädspel utvärderar vi hur detta kan fungera i ett mobilspelskoncept. Projektet befinner sig just nu i ett Alfa-stadie där vi inom de kommande månaderna fortsätter att utvärdera långsiktig retention/kvarhållning efter att ha sett lovande initiala resultat. 

Genom att vi inom detta projekt utvecklat en brädspels/tärningsmekanik har vi skapat oss möjligheter att återanvända denna plattform även i framtida spelidéer med andra spelgenrer.

En mer vältrimmad koncern

Qiiwi Games har under det andra kvartalet slutfört samtliga delar i sin strategiska omorganisation och kostnadsbesparingsprogram. Däri ingår avvecklandet av kontoret i det cypriotiska dotterbolaget vilket innebär att kvarvarande anställda i dotterbolaget därmed arbetar hemifrån för mest kostnadseffektiva drift från och med andra kvartalet.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Under det första halvåret har vi genomfört en rad viktiga åtgärder för att göra Qiiwi Games starkare på lång sikt. Vi har implementerat en ny vision och strategi som vi kallar “Where Minds Thrive”, något som tar oss tillbaka till vårt ursprungliga Qiiwi-DNA.

Det är väldigt kul att se att vi lyckas få en bra effekt på en speltitel som Midsomer Murders efter att ha genomfört flera förbättringar under det första kvartalet. Vi hoppas framöver kunna få liknande effekt på Wordington, som varit ett stort fokus under det andra kvartalet där speltiteln nu erhåller ett stort ansiktslyft och uppgradering för att kunna ta del av funktioner som t ex Extreme Makeover och Midsomer Murders redan nyttjar.

Vi jobbar fortsatt stenhårt mot vårt mål kring att nå positivt kassaflöde mot senare delen av året kombinerat med spännande nya projekt inom New Games som kan ta oss till kraftigare tillväxt.”

Förklaring kring nyckeltal nämnda i ovan text:

  • “UA-investering”: Investeringar i marknadsföring för att anskaffa spelare till våra spel.
  • “ROAS-mål”: Avkastningsmål på genomförda investeringar i marknadsföring.
  • “ARPDAU”: Genomsnittlig intäkt per daglig aktiv spelare.
  • “DAU”: Dagliga aktiva spelare

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Where Minds Thrive".

Share This Post