Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsområde

Qiiwi Games (Qiiwi) och All3Media International (ALL3MI) offentliggör idag att man ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet … Read More

Featured Post

Hell’s Kitchen passerat två miljoner registrerade spelare

Qiiwi meddelar idag att bolagets match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat två miljoner registrerade spelare. Speltiteln startade sin globala lansering den 30 april 2020. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland. … Read More

Featured Post

Qiiwi Games i intervju med ironSource LevelUp

Qiiwi fick möjligheten att delta i ironSource LevelUp-sektion där bland annat Qiiwis strategi kring ”Branded Games”, lokalisering och tips för att bygga ett enhetligt tillväxtteam som sammanbinder monetisering och användarförvärv tas upp. … Read More

Featured Post

WeAreQiiwi Interactive AB har genomfört namnändring till Qiiwi Games AB (publ)

Enligt beslut på bolagsstämman den 6 maj 2020 gällande ändring av bolagets namn från WeAreQiiwi Interactive AB till Qiiwi Games AB (publ), har Bolagsverket den 2 juni 2020 registrerat Qiiwi Games (publ) som ny firma för bolaget. VD Erik Dale … Read More

Featured Post

Wordington passerat 10 miljoner registrerade spelare

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Wordington passerat milstolpen 10 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien. Wordington passerat 10 miljoner registrerade spelare:Qiiwi … Read More

Featured Post

Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play

Qiiwis nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit en “Feature” i kategorin “New & Updated … Read More

Featured Post

Kommuniké från årsstämma

På Qiiwis årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2020 togs följande beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att ingen utdelning … Read More

Featured Post

Videopresentation med VD om kvartalsrapport 1 2020

Qiiwi lanserar idag det andra avsnittet av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2020. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer.

Featured Post

Kvartalsrapport 1 – 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020: Omsättning 23 968 TSEK (2 104) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217) Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588) Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19) … Read More

Featured Post

Hell’s Kitchen inleder sin globala lansering den 30 april 2020

Qiiwi meddelar idag att bolagets nya match-3-spel under det globalt välkända varumärket Hell’s Kitchen kommer att inleda sin globala lansering den 30 april 2020. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av november 2019 och uppvisar starka nyckeltal. Speltiteln är den första som Qiiwi skapar inom sitt verksamhetsområde ”Branded Games” och det första tillsammans med ITV Studios Global Entertainment. Realityserien Hell’s Kitchen har lanserats i över 20 länder så som Australien, Bulgarien, Danmark, Frankrike, Ryssland, Storbritannien och USA. Den amerikanska versionen är såld över hela världen och har hittills producerats i 19 säsonger i USA varav nästa säsong planeras att startas sändas till sommaren. … Read More

Featured Post