Press Releases

The majority of the company’s press releases are in Swedish. If you need assistance in getting a press release translated into or explained in English, please contact [email protected].

Operativ statusuppdatering Qiiwi Games

Positiv utveckling i Live Operations Fokus är fortsatt att Live Operations-portföljens intäktsbidrag skall leda oss till positivt kassaflöde innan årets slut. Midsomer Murders positiva utveckling

Read more

Delårsrapport kvartal 1 2024

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2024 Omsättning 6 060 TSEK (5 127)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 918 TSEK (-3 188)
 Rörelseresultat (EBIT)

Read more

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 finns från och med idag den 11 april 2024 tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi

Read more

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 9 maj 2024 kl 13.30 i bolagets lokaler på Stora Torget 3A,

Read more

Qiiwi Games lanserar ny hemsida

Qiiwi Games meddelar idag att man lanserat en ny hemsida på www.qiiwi.com. Den nya hemsidan reflekterar bolagets reviderade vision och strategi för perioden 2024–2026. Qiiwi

Read more