Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Videopresentation med VD om Bokslutskommuniké 2022

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets Bokslutskommuniké 2022 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/xEtQ2K19_w8 För ytterligare information: Erik Dale

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022 Intäkter 7 940 TSEK (11 930)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 426 TSEK (-4 247)
 Resultat efter finansiella poster -6 694 TSEK (-5 493) Justerat resultat efter finansiella poster -3 141 TSEK (-5 514)

Operativ uppdatering – Högtryck i ”New Games”

Qiiwi Games avger idag en operativ uppdatering kring bolagets affärsområde ”New Games” som under de senaste veckorna resulterat i att flertalet nya spel inlett tidigt mjuklanseringsstadie utifrån bolagets nyetablerade MVP-process för spelutveckling. De senaste månaderna har Qiiwi Games prioriterat mer

Extreme Makeover: Home Edition starts soft launch

Banijay Brands, the commercial arm for content powerhouse Banijay, and mobile game developer and publisher Qiiwi Games, today announce the soft launch of a new Match-3 game based on Extreme Makeover: Home Edition. In partnership with Banijay Brands and the American

Extreme Makeover: Home Edition startar mjuklansering

Den kommersiella delen av innehållsproducenten Banijay, Banijay Brands och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games meddelar idag att man startar mjuklanseringen av ett nytt match-3-spel baserat på Extreme Makeover: Home Edition. I partnerskap med Banijay Brands och den amerikanska programledaren Ty Pennington

Qiiwi Games slutspurtar i 2022

Qiiwi Games slutspurtar i 2022 och ser med stor spänning framemot 2023. Bolaget lämnar idag en operativ uppdatering med fokus på nya spelprojekt. Extreme Makeover: Home Edition redo för mjuklansering, inväntar godkännande: Qiiwi Games nya speltitel inom match-3 som är