Press Releases

The majority of the company’s press releases are in Swedish. If you need assistance in getting a press release translated into or explained in English, please contact [email protected].

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi

På Qiiwis årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2020 togs följande beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades

Read more

Delårsrapport kvartal 1 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020: Omsättning 23 968 TSEK (2 104) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217) Resultat efter finansiella

Read more