Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Delårsrapport kvartal 3 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023 Intäkter 8 995 TSEK (8 318) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 620 TSEK (-2 700) Resultat efter finansiella poster -6 136 TSEK (-2 783) Resultat efter skatt -6 143 TSEK (-2 837)

Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition. Growth: Extreme Makeover: Home Edition Sedan starten av året har majoriteten av våra tillgängliga resurser arbetat inom affärsområdet ”Growth”. Arbetet har uteslutande

Videopresentation med VD om kvartal 2 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/TrmUD-k-89A För

Delårsrapport kvartal 2 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023 Intäkter 7 546 TSEK (9 210) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 793 TSEK (-3 700) Resultat efter finansiella poster -3 875 TSEK (-2 710) Resultat efter skatt -3 879 TSEK (-2 752)

Globala lanseringen av Extreme Makeover: Home Edition startad

Banijay Brands, den kommersiella grenen av media- och underhållningsproducenten Banijay, och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games, startade den 14 augusti 2023 den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition. Qiiwi Games arbetar nu med flertalet aktiviteter för att öka