Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering från bolaget med information kring bolagets arbete med befintliga och nya speltitlar samt övrig generell information. VD Erik Dale Rundberg ger statusuppdatering: ”Sedan sommaren 2020 då vi slöt våra tre nya avtal inom affärsområdet