Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Wordington passerat 15 miljoner registrerade spelare

Qiiwi Games meddelar idag att speltiteln Wordington passerat milstolpen 15 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien. Wordington – Ett innovativt ordspel: Speltiteln Wordington erbjuder ett

Inleder mjuklansering av nya match-3-spelet Puzzleton

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder mjuklanseringen av sitt nya match-3-spel Puzzleton. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren klara av match-3-nivåer för att ta sig vidare i spelets berättelse. Puzzleton

Inleder mjuklansering för Coronation Street: Words & Design

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder mjuklanseringen av sitt nya ordspel som går under det välkända varumärket Coronation Street och görs i samarbete med ITV. Coronation Street är den populäraste såpoperan i Storbritannien och är den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i

Inleder mjuklansering av nya spelet Trivia Mansion

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder mjuklanseringen av sitt nya frågesportsspel Trivia Mansion. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesportsutmaningar i form av jobb för att ta sig

Videopresentation med VD om kvartal 2 2020

Qiiwi lanserar idag det tredje avsnittet av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2020. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök följande länk: För ytterligare information: Erik Dale