Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Extreme Makeover: Home Edition inleder global lansering 14 augusti 2023

Banijay Brands, den kommersiella grenen av media- och underhållningsproducenten Banijay, och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games, tillkännager idag den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition, som kommer inledas den 14 augusti 2023. I samarbete med Banijay Brands och

Global lansering av Extreme Makeover planerad till augusti

Qiiwi Games meddelar idag att man efter en mycket framgångsrik mjuklansering av bolagets nya match-3-spel “Extreme Makeover: Home Edition” planerar att starta den globala lanseringen av speltiteln under augusti månad. Speltiteln har under mjuklanseringen uppvisat starka nyckeltal och på vissa marknader

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 5:e maj 2023

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 5:e Maj 2023 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  

Videopresentation med VD om kvartal 1 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2023 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://www.youtube.com/watch?v=fL0T5Oyhbko För

Delårsrapport kvartal 1 2023

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023 Intäkter 6 710 TSEK (9 980)
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 188 TSEK (-2 621)
 Resultat efter finansiella poster -4 884 TSEK (-3 197) Resultat efter skatt -5 032 TSEK (-3 214)
 Resultat

Inleder nästa fas i mjuklanseringen av Extreme Makeover: Home Edition

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder nästa fas i mjuklanseringen av bolagets nya match-3-spel Extreme Makeover: Home Edition. I samband med detta utökas antal marknader som spelet är tillgängligt på till att även innefatta Storbritannien, Nederländerna, Kanada, Danmark och