Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition.

Growth: Extreme Makeover: Home Edition

Vårt högsta fokusområde är fortsatt speltiteln Extreme Makeover: Home Edition som inledde sin globala lansering den 14 augusti 2023.

 • Marknadsföring/UA:

  Under november och inledningen av december har vi fortsatt sett en ökning av kostnad per installation för speltiteln vilket har gjort att våra ursprungliga nivåer av UA-investeringar kontra hur många installationer vi får inte följt den plan vi haft. Julsäsongen är normalt en period av ökade priser för marknadsföring – dock är årets uppgång större än förväntat, sannolikt drivet av högre konkurrens bland de allra största annonsörerna. Vi har därför tagit ett beslut att vara mer återhållsamma med marknadsföringen tills början av januari, då priserna historiskt brukar dämpa sig. Vår bedömning är att de säsongsrelaterade effekterna då kommer göra att vi kommer ner på de kostnader per installation som mer överensstämmer med speltitelns budget. På detta sätt kommer vi kunna få bättre avkastning på marknadsföringen än om vi köpt spelare just nu. Jag vill understryka att vi fortsatt marknadsför speltiteln och kommer fortsätta göra det hela december, men till en lägre nivå än vad vi haft i snitt under föregående månader.
   

 • Produktutveckling:

  Under resterande del av december fortsätter vi förbättra speltitelns funktioner och stabilitet. I speltitelns produktutveckling arbetar vi framför allt inom tre kärnområden vilka beskrivs närmare nedan:

 1. Events:
  I speltiteln finns just nu sex olika event för spelare att delta i under olika tidsperioder. Som vi tidigare informerat om är detta ett område där vi ser en stor möjlighet att engagera och aktivera spelare mer i spelet. Genom att lansera nya och underhållande events för spelarna ger vi spelet en ökad känsla av förnyelse och livfullhet där man antingen kan delta solo eller genom sitt lag.
 2. Match-3:
  En stor nyckel till framgång för match-3-spel är givetvis match-3-nivåerna som spelarna behöver klara av för att ta sig vidare i spelets berättelse eller events. Här jobbar vi dagligen med att optimera svårighetsgrader samt implementera nya nivåfunktioner för att ge spelarna en bättre och bättre spelupplevelse.
 3. Innehåll:
  För att de riktigt dedikerade spelarna skall fortsätta spela spelet krävs att vi lanserar nytt innehåll i form av fler familjer, vilket är spelets huvuduppgift att hjälpa. I dagsläget finns fem familjer aktiva i spelet och vi förbereder för lansering av ytterligare fem familjer. När dessa alla tio familjer är aktiva i spelet kommer en spelare behöva klara av omkring 4000 match-3-nivåer för att bli klar med allt innehåll. Vår målsättning är att lansera en ny familj i spelet per månad.

Övriga affärsområden: New Games och Live Operations

 • New Games:

  Inom affärsområdet ”New Games” arbetar vi vidare med olika prototyper. Förhoppningsvis har vi något att visa upp här under första kvartalet 2024 om dessa tar sig vidare igenom vår MVP-process. För två veckor sedan hade vi även vårt andra Qiiwi Jam där flertalet spännande idéer diskuterades och påbörjades prototypande. Speltiteln Words Makeover som varit en av de prototyper inom New Games som tagit sig till mjuklanseringsstadie har nu avslutats på grund av för dåliga nyckeltal och därför tagits bort från vår spelbutik.

 • Live Operations:

Inom affärsområdet ”Live Operations” är det fortsatt speltitlarna Midsomer Murders och Wordington som får mest fokus.

För Midsomer Murders är det fullt fokus på lanseringen av mordfall 11 som bedöms lanseras under december. I Wordington lanseras kontinuerligt nya uppgifter för spelarna att slutföra.

I flertalet av våra speltitlar inom Live Operations pågår just nu även Julevent där spelare kan delta och få extra belöningar.

Inom Live Operations-portföljen finns spelen Midsomer Murders, Wordington, Backpacker®, Hell’s Kitchen, Coronation Street, MasterChef, Words in a Pic, Word Solitaire, Kitchen Nightmares, Puzzleton och Word Combo.

 • Q/A-session:

  Flertalet aktieägare har efterfrågat en Q/A-session för att få möjlighet att ställa frågor till ledningen. Vi kommer därför att erbjuda denna möjlighet i samband med presentationen av vår delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké. Information om hur man ansluter till denna presentation kommer delges via pressmeddelande ca två veckor innan rapporten offentliggörs.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post