Daily Archives: 26 February, 2021

Qiiwi Games AB godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market

Qiiwi Games AB (”Bolaget”) har idag den 26 februari 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är tisdagen den 16 mars 2021. Qiiwi Games … Read More