Qiiwi Games AB godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market

Qiiwi Games AB (”Bolaget”) har idag den 26 februari 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är tisdagen den 16 mars 2021.

Qiiwi Games AB godkända för notering på Nasdaq First North Growth Market:

Qiiwi Games har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 16 mars 2021. Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 15 mars 2021.

Nasdaqs beslut är villkorat av följande i) att Bolaget uppfyller spridningskravet, ii) att Bolagets hemsida är uppdaterad senast två dagar före första dag för handel, och iii) att ingenting annat händer i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Börsen.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under QIIWI med nuvarande ISIN-kod SE0010245373. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Qiiwi Games hemsida, www.qiiwi.com .

Qiiwi Games har utsett Aktieinvest FK AB till Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post