Stock Information

Stock information

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market:
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU 2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq-gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är noterade på en reglerad marknad., som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent noterad på reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB
ca@aktieinvest.se
+46 73 949 6250
www.aktieinvest.se


Qiiwi Games AB

Stora Torget 3, 
441 30, Alingsås

Gianni Kranidioti 205, 1st Floor, 2234, Latsia,
Nicosia, Cyprus

Contact Us

info@qiiwi.com
+46 (0)322 63 50 00