Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel samt övrig generell information:

Affärsområdet ”Branded Games”

Midsomer Murders: Words, Crime & Mysteries (Word)

I Qiiwi Games nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery får spelaren följa med Elizabeth Barnaby som är kriminalkommissarie John Barnabys systerdotter och ett talangfullt nytt tillskott till poliskåren i Midsomer. Spelaren hjälper Elizabeth att sätta sina detektivfärdigheter på prov genom att slutföra minispel och korsord.

Speltiteln inledde sin globala lansering den 28 oktober 2021 och bolaget arbetar sedan dess med optimering av UA-kampanjer samt utvärderar olika geografiska områden för speltiteln. Utöver detta fokuserar teamet på att förbättra speltitelns nyckeltal genom bland annat tillägg av fler funktioner kring monetisering. I närtid kommer även implementering av inslag av ”Hidden Objects”-nivåer att testas i spelflödet vilket bolaget tror kommer förhöja speltitelns nyckeltal och förbättra själva detektivkänslan kombinerat med ordpussel.

Under december månad kommer även ett jul-event bli aktivt i spelet vilket ger spelare möjligheten att tjäna extra belöningar genom att klara diverse utmaningar. Detta förväntas ge en ökad spelaraktivitet och engagemang. Denna eventfunktionalitet kommer även framöver att kunna användas till andra säsongsbetonade aktiviteter.

Kitchen Nightmares: Match & Renovate (Match-3)

Kitchen Nightmares är en amerikansk realityserie där en kock är inbjuden av ägarna till en restaurang med målsättningen att förvandla den från att vara en katastrof till en lönsam och fungerande verksamhet.

Speltiteln befinner sig just nu i global mjuklansering där bolaget utvärderar speltitelns nyckeltal samt resultat på UA-kampanjer i framförallt USA och Storbritannien. Dessa testar intensifieras under V49 och bolagets målsättning är att inom kort kunna inleda en global lansering för speltiteln.

MasterChef: Match & Win (Match-3)

I MasterChef tävlar hemmakockar om att bli krönta som nationens mästerkock. Utmaningar sträcker sig från enkla till avancerade matlagningsuppgifter. Kockarna fortsätter att tävla genom olika utmaningar där tävlande elimineras en efter en, tills äntligen en vinnare kan krönas.

Speltiteln befinner sig just nu i stängd mjuklansering med målsättning att kunna utvidgas till en global lansering under Q1 2022.

Extreme Makeover: Home Edition (Match-3)

TV-serien Extreme Makeover: Home Edition är känt för att visa upp fantastiska berättelser, inspirerade volontärer och häpnadsväckande husrenoveringar för familjer som på ett eller annat sätt råkat illa ut. Husrenoveringarna inkluderar interiörer, exteriörer och landskapsarkitektur där allt genomförs inom en veckas tid.

Som bolaget tidigare informerat om har man slutit ett flerårigt produktions- och licensavtal med Ty Pennington som kommer att agera huvudkaraktär i det kommande mobilspelet. Ty är den älskvärde och världskände programledare som var ansiktet utåt för den amerikanska versionen av tv-programmet mellan 2003–2012. Bolaget förväntar sig att detta samarbete kommer gynna speltiteln i sin helhet både genom att bidra med högre nyckeltal samt att enklare nå framgång via marknadsföring av speltiteln.

Speltiteln bedöms starta sin mjuklansering under första halvåret 2022.

Hell’s Kitchen: Match & Design (Match-3)

Bolaget har under den senaste perioden arbetat med att uppgradera Hell’s Kitchens UI-struktur för att anpassas till Qiiwi’s nya gemensamma bibliotek vilket framöver förväntas kunna ge ett upplyft i högre konverteringsgrad avseende köpare i speltiteln. Detta arbete gör det betydligt enklare att implementera nya köpfunktioner som visat sig fungera väl i de nylanserade speltitlarna från bolaget. Detta arbeta förväntas bli klart under december 2021. Utöver detta arbetar bolaget vidare med Live Operations och UA-arbete för speltiteln med fokus på primärt USA.

Coronation Street: Words & Design (Word)

I Coronation Street arbetar bolaget vidare med Live Operations vilket innebär optimeringar, tillägg av mer innehåll och nivåer samt arbete för att öka intäkten per daglig aktiv spelare. Bolaget fokuserar primärt fortsatt på att skala speltitelns användare på den brittiska marknaden.

Affärsområdet ”Own IPs”

Wordington: Words & Design

I Wordington har bolaget den senaste tiden arbetat med flertalet spännande tester för att förbättra speltitelns nyckeltal. Dels testas det energisystem som visat positiva resultat i bolagets nya speltitel Midsomer Murders, utöver detta testas även ett nytt utseende/animationer i Wordingtons pusselvy. Skulle testernas slutresultat innebära förbättrade nyckeltal i Wordington kommer det rullas ut till samtliga spelare och innebära förbättrade möjligheter till intäktsgenerering och resultat från UA-kampanjer.

Bolaget arbetar även vidare med Live Operations för speltiteln vilket innebär optimeringar, tillägg av mer innehåll och nivåer samt arbete för att sträva efter att öka intäkten per daglig aktiv spelare.

Under december månad kommer även ett jul-event bli aktivt i spelet vilket ger spelare möjligheten att tjäna extra belöningar genom att klara diverse utmaningar. Detta förväntas ge en ökad spelaraktivitet och engagemang.

Backpacker®

I Backpacker® har bolaget under den senaste perioden adderat mer innehåll till spelet i form av nya städer. Under de senaste månaderna har spelet utökats med städerna Pyongyang, Teheran, Lagos, Helsingfors, Riyadh, Jakarta, Brasilia, Casablanca, Surgut och Luanda. Totalt i spelet finns nu 63 städer att besöka översatt till svenska, norska, danska, tyska och engelska.

I Backpacker® har bolaget sett positiva effekter av den prenumerationsmodell som finns möjlig för spelare att använda. Detta innebär att spelare för en återkommande månads, halvår eller årsavgift får diverse fördelar i spelet. Bolaget kommer arbeta vidare med dessa insikter och även implementera prenumerationsalternativ för spelare i flera av de övriga speltitlarna i bolagets spelportfölj.

Puzzleton: Match & Design

Puzzleton är en speltitel som bolaget inte arbetar aktivt med men som fortsatt bedöms nå en sådan nivå av organiska installationer och intäkter att den fortsatt är attraktiv att ha kvar i spelportföljen, framför allt i form av att korsmarknadsföra spelare till bolagets övriga speltitlar i spelportföljen som presterar högre livstidsvärde per spelare. 

Nya speltitlar: ”Innovativa spelmoment”

Som bolaget tidigare informerat om startades tidigare i år ett fokus på att skapa fler egna speltitlar inom framför allt området ordspel/pussel där målsättningen är att hitta spelmodeller med ”innovativa spelmoment”. Det finns inom mobilspelsbranschen ett stort intresse för dessa typer av pusselspel som även kan utvecklas under kortare perioder än till exempel jämförande ”Branded Games”-spel som i regel är betydligt större produktioner. Med ett större fokus från bolaget på innovativa egna ”Own IPs” råder större kreativ frihet hos personalen och möjlighet att hitta nya spelmekaniker som Casual Gamers tycker om. Dessa typer av spel spås om de lyckas även kunna bli en effektiv källa till korsmarknadsföring mot bolagets speltitlar som fokuserar på metagaming-element och storytelling.

De senaste månaderna har bolaget arbetat med flertalet idéer och prototyper inom detta spelområde. Bolaget fortsätter arbeta vidare med flertalet av dessa med målsättningen att kunna starta mjuklanseringen för någon av dessa spel under 2022.

Playright: Qiiwi Games Hyper Casual-studio

Qiiwi Games Hyper Casual-studio Playright har under de senaste veckorna tagit stora kliv framåt mot att nå starten av mjuklansering av 1–2 speltitlar mot slutet av december. Teamet har nyligen förstärkts av en 3D-designer som arbetar på Qiiwis kontor på Cypern. Under de senaste månaderna har Playright skapat en god struktur och plattform för att under 2022 kunna accelerera utvecklingen av nya speltitlar.

Qiiwi Games deltog på webinar med Singular:

Den 9 november 2021 deltog Qiiwi Games representerade av Marcus Dale (CTO) på ett webinar annordnat av attribueringspartnern Singular. Webinaret ”SKAdNetwork in Action, The good, the bad and the ugly” fokuserade framförallt på UA-arbete och reflektioner i Apples nya SKAdNetwork som införts i samband med vårens IDFA-förändring. Deltagare på webinaret var representanter från Singular, LiftOff, Lyft och Qiiwi Games. Huvudämnen som togs upp var:

  • En sammanfattning av vanliga problem och fallgropar med SKAdNetwork
  • Bästa metoder för felsökning
  • SKAdNetwork-kampanjoptimeringstips
  • Adaptiva strategier för iOS UA

För att se webinerat i sin helhet kan man besöka följande länk: https://www.singular.net/lp/skan-in-action-webinar/

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games AB
Qiiwi Games är en utvecklare av spel för mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har studior i Alingsås och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel som riktar sig till "Casual Gamers" inom genrerna Match-3, Word/Puzzle och Trivia. Företagets slogan är "Adventures for Everyone".

Share This Post