Storägare fortsätter öka sitt innehav i Qiiwi Games – överstiger nu 15%

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets storägare Özkan Egos innehav nu överstiger 15% av totalt antal aktier i bolaget efter ett antal genomförda insynsköp under oktober och november. Özkan är även styrelseordförande och medgrundare till Qiiwi Games.

Storägare överstiger nu 15% av totala antalet aktier i Qiiwi Games:

Özkan Ego är idag Qiiwi Games styrelseordförande och tillika medgrundare av bolaget. Under oktober och november har Özkan Ego via närstående bolag genomfört insynsköp om totalt 66 510 aktier vilket innebär ett totalt innehav om 1 391 936 aktier, motsvarande ca 15,05% av totala antalet aktier i bolaget. Utöver Özkans insynsköp har under november månad insynsköp även genomförts av styrelseledamot Johan Thorell samt ledande befattningshavaren Evtim Trenkov.

Styrelseordförande Özkan Ego kommenterar:

”Under 2022 har vi firat Qiiwi Games 10-årsjubileum. Vi har tittat tillbaka på en oerhört spännande period, där det varit ett sant nöje att bygga upp detta bolag tillsammans med övriga medgrundare och team. Samtidigt ser jag oss idag stå bättre rustade än någonsin tidigare att göra ett ordentligt avtryck i vår industri under kommande år. Det är denna övertygelse som driver mitt fortsatt intensiva engagemang, och mitt utökade ägande i bolaget.”

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Qiiwi Games står inför ett väldigt spännande 2023, dels med en stundande lansering av vårt största spelprojekt hittills i form av vårt nya match-3-spel Extreme Makeover: Home Edition, samt flera mycket lovande idéer från vår ”New Games”-enhet. Under hösten har vi gjort en rejäl genomlysning kring vår verksamhet, arbetsflöden och processer, vilket lett till att vi tagit flertalet beslut för att organisera oss bättre och återgå till att 100% fokusera på att skapa spel för ”Casual Gamers”.

Det är givetvis mycket glädjande att se dessa insynsköp från personer i ledande befattningar vilket indikerar en stark tilltro till vår framtida vision och strategi.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post