Emissionen i samband med optionsprogrammet nu registrerad hos Bolagsverket

Qiiwi meddelar idag att emissionen om 400 000 aktier i samband med genomförande av bolagets optionsprogram riktat mot ledande befattningshavare och anställda nu är registrerad hos Bolagsverket. Efter genomförd emissionen är antalet aktier i bolaget 8 234 852 stycken och aktiekapitalet 823 485,20 SEK.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”. Qiiwi är noterat på Spotlight Stock Market med tickern QIIWI. För mer information besök www.qiiwi.com . 

Share This Post