Förvärvar majoritetsägande i nystartade spelstudion Playright Digital Entertainment LTD och startar satsning mot ”Hyper Casual”-spel

Qiiwi Games (”Qiiwi”) har idag ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion Playright Digital Entertainment LTD (”Playright”) (”Transaktionen”). Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engagemangssystem i spelen än i nuvarande rena hyper casual-spel. Hyper casual-spel är idag den globalt dominerande spelgenren sett till antal nedladdningar inom mobilspelsbranschen och förvärvet innebär en strategisk breddning av Qiiwi’s spelportfölj. Genren definieras som spel som är väldigt enkla att förstå och spela, och som når ut till en väldigt bred målgrupp användare. Säljarna av verksamheten är grundarna till Playright, de erfarna spelentreprenörerna Evtim Trenkov, Kristina Trenkova och Daniel Rechter.

Transaktionen i sammandrag:

Qiiwi förvärvar 63,75% av aktierna i Playright till en total initial köpeskilling om $540,000 fördelad enligt nedan:

  • 46,75% av aktierna erhålls genom en investering om $450,000 som ska användas som finansiering för Playrights verksamhet de kommande 24 månaderna. Denna budget ska täcka det av Playright och Qiiwi gemensamt bedömda kapitalbehovet för nämnda period avseende personal och marknadsföring.
     
  • De resterande 17% av aktierna förvärvas direkt av säljarna för totalt $90,000, som till 60%  erläggs med nyemitterade aktier i Qiiwi (”Vederlagsaktier”) och till 40% genom kontant betalning. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra erhållna Vederlagsaktier under en period om 18 månader.
  • Totalt 14 640 Vederlagsaktier emitteras till Säljarna till en teckningskurs om 32,2 kronor per Vederlagsaktie, vilket motsvarar Qiiwis genomsnittliga volymvägda aktiekurs de senaste 10 handelsdagarna. Emissionen av Vederlagsaktierna innebär en utspädning om 0,16 procent av befintliga aktieägare.
     
  • Om Playright uppnår en genomsnittlig månadsomsättning, räknat över tre månader, som överstiger $420,000 (”Intäktsmål”) ska Qiiwi förvärva resterande 36,25% av aktierna för $500,000. Qiiwi äger rätt att bestämma om denna betalning helt eller delvis ska erläggas med nyemitterade aktier.

Om intäktsmålet ovan inte nås inom 24 månader har Qiiwi även en exklusiv option att vid periodens utgång förvärva resterande 36,25% av aktierna i Playright till ett pris som uppgår till en summa motsvarande den högsta av antingen 0,5 gånger Playrights omsättning under närmast föregående 12 månaderna eller 4 gånger Playrights EBITDA-resultatet under de närmast föregående 12 månaderna, dock maximalt $250,000.

  • Qiiwi ska agera publicist för de speltitlar Playright skapar och som efter en initial mjuklansering bedöms som kommersiellt lönsamma. Dessa speltitlar kommer då publiceras under Qiiwi’s konto på respektive spelbutik. Qiiwi ska tillgodose resurser och expertis för Playright inom bland annat marknadsföring (User Acquisition), skapande av annonsmaterial, analys (Business Intelligence) och optimeringsåtgärder för att nå bättre nyckeltal i respektive speltitel.

Om Playright

Den brittiska spelstudion Playright som påbörjade sin verksamhet 2020 grundades av de erfarna spelentreprenörerna Evtim Trenkov, Kristina Trenkova och Daniel Rechter. Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera sig inom området ”hyper/hybrid-casual” vilket innebär ett djupare underliggande engagemangssystem i spelen än i nuvarande rena hyper casual-spel.

Hyper casual-spel är en genre som började växa exceptionellt stort under 2018 och växer fortsatt starkt idag. Hyper casual-spel är idag den globalt dominerande spelgenren sett till antal nedladdningar inom mobilspelsbranschen och under 2020 noterades ca 12 miljarder nedladdningar vilket är en årlig tillväxt på över 50%.

De flesta hyper casual-spel karakteriseras av att ha en spelmekanik som bygger på arkad och pussel i sitt spelflöde. Spelsessionerna är normalt sett korta och man kan väldigt snabbt och enkelt spela vidare när man så önskar det. Enkelheten i denna typ av spel öppnar upp stora möjligheter för Qiiwi att globalt nå ut till nya kundgrupper.

Hyper casual-spel genererar till stor del sina intäkter genom att erbjuda spelare möjligheten att se på annonser för att få nya försök att klara av en nivå, låsa upp ytterligare innehåll och för att få extra belöningar. På senare tiden har även köp-i-spel (In-App-Purchases) blivit alltmer populärt i hyper casual-spel då fler utvecklare adderar fler lager av engagemang i spelupplevelsen, så kallade meta-element.

Alla spelkoncept skapas helt och hållet internt hos Playright och teamet har hittills experimenterat med olika typer av teman och mekanik i sina prototyper som inkluderar spelkoncept inom arkad och pussel. Evtim, Daniel och Kristina har utvecklat en nytänkande process i sitt arbetsflöde vilket gör det möjligt att på ett tidsbesparande sätt hitta på nya idéer, skapa prototyper och testa dessa. Tillsammans med Qiiwi kommer denna process att ytterligare effektiveras och teamen tillsammans ta beslut kring vilka protoyper som har möjlighet att nå global framgång eller vilka som ska avslutas.

Playrights ambition är att skapa spel med högt engagemang men med enkel spelmekanik som både kan fungera med och utan djupare inslag av spelelement i spelupplevelsen, så kallat ”meta”. Med Qiiwis erfarenhet och kunskap inom casual-spel med meta-element i spelupplevelsen erhåller Playright verktyg som ska hjälpa dem att växa framöver och realisera sin vision om att ta en ledande position inom den snabbt växande marknaden för så kallade hybrid-casual-spel.

“Företagets målsättning är att bygga engagerande men samtidigt enkla spelupplevelser, så kallade ”game loops” vilka kan fungera både med och utan ett djupare inslag av meta-element.” berättar Evtim Trenkov.

“Vi är väldigt exalterade och glada över att nu få in Qiiwi som majorititesägare i Playright” kommenterar Daniel Rechter. “Evtim och jag har arbetat tillsammans tidigare i flertalet spelprojekt där vi skaffat oss erfarenhet som vi tillsammans tog med oss in i vårt arbete med Playright. Nu tar vi denna erfarenhet och insikter med oss till Qiiwi där vi ser många synergieffekter mellan bolagen. Vi ser verkligen fram emot att driva på Qiiwi’s framfart och hjälpa bolaget att expandera inom den fortsatt växande hyper-casual-marknaden.”

Kristina Trenkova tillägger: ”Tillsammans med Qiiwi har vi en betydligt större chans att lyckas med de spel vi skapar. Qiiwi kommer att komplettera oss perfekt med sitt kunnande inom områden som till exempel teknik, marknadsföring, publicering och analys. Detta gör att vi tror att vår tillväxt framöver kommer vara stark. Vi ser idag lovande resultat från våra initiala speltester som omfattar spelprototyper inom pussel och arkad. Vi är verkligen exalterade att nu få möjligheten att ansluta oss till Qiiwi och etablera deras nya affärsområde och satsning inom hyper casual-spel.”

Presentation av de tre grundarna till Playright:

Evtim Trenkov

Playrights medgrundare Evtim Trenkov är en skicklig spelexpert med över 8 års erfarenhet inom mobilspelsindustrin. Hans karriär inkluderar speldesign och produkthanteringsroller hos ledande branschaktörer som Gameloft, Square Enix, NaturalMotion (Zynga) och MAG Interactive. Han och Qiiwi har också tidigare haft ett givande samarbete med ett av Qiiwis succéspel – Backpacker®. Bredden och djupet i Evtims marknadskunskap och hans passion för innovation och experiment med speldesign har nu drivit hans fokus mot hyper-casual-marknaden. På Playright ansvarar Evtim bland annat för det operativa arbetet, projektledning, spelmekanik/design och marknadsutveckling.

Daniel Rechter

Daniel är en serieentreprenör inom mobilspelsindustrin. Han grundade Big Blue Parrot som utvecklade Poker Friends, som förvärvades av branschgiganten Playtika, och har även grundat Feel Good Gaming. Daniels fokus på Playright är att säkerställa att produktdesignen och speldesignen passar målgruppen, samt övergripande företagsstrategi och produktledning.

Kristina Trenkova

Medgrundaren Kristina Trenkova är utbildad vid Faber Academy och har en stor passion för spel och narrativt berättande. På Playright arbetar hon främst med speldesign och nivådesign med fokus på spelarupplevelse som syftar till att skapa en engagerande och positiv miljö för både nya och erfarna mobilspelare.

VD på Qiiwi Games, Erik Dale Rundberg, kommenterar:

”Det är mycket glädjande att vi idag kan meddela att Qiiwi Games ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion Playright. Med Playright adderar vi ett nytt affärsområde riktat mot en stor målgrupp där jag är övertygad om att vi kommer kunna leverera speltitlar som sticker ut. Detta nya affärsområde kommer också innebära att vi får fler speltitlar att sätta i händerna på vårt skickliga marknadsföringsteam med ambition attöka dagliga aktiva spelare (DAU) i vår spelportfölj.

Med Qiiwis kunskap och historiska strategiska fokus på att implementera meta-element i våra casual-spel står vi även väl positionerade för att kunna stödja Playrights strategi kring att skapa djupare underliggande engagemangssystem i sina hyper casual-spel för att i slutändan skapa riktigt konkurrenskraftiga spel och vara en tidig spelare i den nya nischen hyper/hybrid-casual.

Då majoriteten av köpeskillingen i affären ska nyttjas som budget de kommande 24 månaderna för Playright bedömer jag att investeringen sker till låg risk med hög potential till god avkastning samt med framtida goda villkor att förvärva resterande 36,25%.

Qiiwi har tidigare arbetat och lärt känna Evtim Trenkov som är en av grundarna av Playright och jag kan själv garantera att Evtims kunskap, driv och erfarenhet från tidigare uppdrag inom spelbranschen kommer stärka vår koncern på många plan och vår utveckling framgent.

För mer info kring förvärvet rekommenderar jag se vårt nya avsnitt av vår IR-Vlogg kopplat till förvärvet där Evtim Trenkov även medverkar. Detta finns att finna på http://www.qiiwi.com/ eller på vår YouTube-kanal.”

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Qiiwi och Swinburn Maddison är legal rådgivare till Säljarna i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games 
+46 70-926 06 97

[email protected]

Certified Adviser:
Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected] 

Om Qiiwi Games AB (publ)
Qiiwi Games är en utvecklare och publicist av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.

Share This Post