Idag inleds handeln i Qiiwis aktie på Aktietorget

Idag, den 13 oktober 2017, inleds handeln i WeAreQiiwi Interactive ABs (”Qiiwi”) aktie på AktieTorget. Aktien handlas under kortnamnet QIIWI och har ISIN-kod SE0010245373.

Kort om Qiiwi

Qiiwi är ett svenskt spelbolag beläget i Alingsås. Bolagets verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan dess utvecklat och lanserat ett 20-tal spel. Bolaget har en tydlig inriktning mot olika former av kunskapsspel, innebärande att spelens koncept baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Genomförd spridningsemission

Nyligen avslutades en publik spridningsemission om 13 MSEK som tillförde Bolaget 11,9 MSEK efter noterings- och emissionskostnader på cirka 1,1 MSEK. Emissionen tecknades till 148 MSEK innebärande en teckningsgrad på mer än 1 100 procent. Aktien handlas från och med idag, den 13 oktober 2017, på AktieTorget under kortnamnet QIIWI.
 

Rådgivare

InWest Corporate Finance AB har varit projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK AB har agerat som emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity.

Share This Post