Utvecklar och publicerar mobilspel under varumärket Coronation Street

Qiiwi Interactive (QIIWI) och ITV (“ITV PLC”) offentliggör idag att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel under varumärket Coronation Street. Coronation Street är den mest populära engelska såpoperan och har visats på ITV sedan 1960, vilket gör den till den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen. Såpan sänds normalt sett i sex avsnitt varje vecka under prime time på ITV och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. Handlingen kretsar kring familjerna som bor på Coronation Street, en gata i en fiktiv förort till Manchester. Samarbetet är det andra mellan bolagen och inom Qiiwi’s verksamhetsområde ”Branded Games”.

Om Coronation Street:

Coronation Street är en brittisk såpopera som kontinuerligt visats på ITV sedan december 1960. Såpoperan utspelas i den fiktiva staden Weatherfield och kretsar kring gatan och människorna på Coronation Street. Såpan sänds normalt sätt i sex avsnitt varje vecka på ITV i Storbritannien (måndagar, onsdagar och fredagar) och lockar regelbundet en publik på över sex miljoner tittare. 

Serien lanserades initialt i 13 pilotavsnitt med start den 9 december 1960. Inom sex månader efter seriens första sändning hade serien blivit det mest sedda programmet i brittisk television och är numera en betydande del av den brittiska kulturen. Såpoperan sänds även utanför Storbritannien med stor popularitet i länder som Kanada, Australien, Nya Zeeland och USA.

Såpoperan firar 60-årsjubileum i december 2020.

Om avtalet mellan Qiiwi och ITV:

Bakgrund:
ITV är ett av världens ledande internationella företag inom TV-distribution, hemunderhållning, utgivning, produktsamarbeten och licensiering. ITV distribuerar mer än 45,000 timmar välkänt och populärt TV-innehåll över alla möjliga genrer, både från sin egen in-house produktionsverksamhet ITV Studios, och i samarbete med ledande producenter världen över.

Som del av ITV PLC, som innefattar Storbritanniens största kommersiella TV-operatör, har ITVS GE kontor i London, Hong Kong, Paris, Tyskland, Norden, Los Angeles och Sydney.

Stor internationell potential i Coronation Street:
Coronation Street är ett varumärke där både Qiiwi och ITV ser en stor internationell potential och där såpoperans målgrupp också förväntas passa väl in i ett ordspel. Detta bedöms ge ett mycket bra utgångsläge för att kostnadseffektivt kunna lyckas med att driva stora mängder trafik till speltiteln.

Detta är en fortsättning på samarbetet mellan bolagen som sedan tidigare handlat om match-3-spelet ”Hell’s Kitchen” som nu befinner sig i global mjuklansering. 

Detaljer:
Qiiwi ansvarar för att utveckla, publicera och underhålla speltiteln. ITV ansvarar för marknadsföring inklusive tv-reklam i Storbritannien. Bolagen har slutit ett flerårigt licensavtal med målsättningen att lansera speltiteln globalt mot andra halvan av 2020.

VD Erik Dale Rundberg, Qiiwi Interactive, kommenterar:

”Det är glädjande och ärofyllt att vi får möjligheten att skapa ett mobilspel för Coronation Street som är en så oerhört populär show i Storbritannien. Det är dessutom glädjande att få möjlighet att samarbeta med ITV inom ytterligare ett projekt. Detta följer vår strategi och satsning inom vårt affärsområde ”Branded Games” där vi ser en stor potential i att lyckas skapa mobilspel som kan engagera och underhålla den stora globala publik som välkända internationella varumärken för med sig. 

Fördelarna med att arbeta med starka internationella varumärken är många, men en av de viktigaste aspekterna i dagens mobilspelsklimat är möjligheten att på ett kostnadseffektivt vis lyckas växa en speltitels spelarbas.

Med ITV:s tv-nätverk och marknadsföringsinsatser, samt andelen organiska/virala installationer som vi bedömer kunna få med tanke på varumärkets internationella kännedom och extrema popularitet mot en passande målgrupp i Storbritannien, ser vi en mycket stor potential i det här samarbetet. Vi ser nu fram emot att tillsammans med ITV utveckla ett mycket underhållande och unikt ordspel!”

Denna information är sådan som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019.

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post