Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsområde

Qiiwi Games (Qiiwi) och All3Media International (ALL3MI) offentliggör idag att man ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet markerar det tredje och fjärde spelet som Qiiwi utvecklar och publicerar inom sitt affärsområde ”Branded Games” och de två första tillsammans med ALL3MI.

   
 

Om Midsomer Murders

Midsomer Murders är en brittisk kriminalserie som utspelar sig i små engelska landsbyar. Serien har en unik identitet inom kriminalgenren. Serien är baserad på Caroline Grahams bokserie ”Detective Barnaby”, som ursprungligen anpassades för TV av Anthony Horowitz. Serien har varit en stor framgång sedan det första avsnittet och har sålts till över 200 territorier.

Seriens popularitet har inte minskat, säsong 21 är nyligen lanserad och strömmas runtomkring i världen just nu, säsong 22 är dessutom i förproduktion.

I många europeiska länder är serien känd som ”Inspector Barnaby” och det är en topp tio serie för många tv-distributörer i länder som till exempel Frankrike, Tyskland, Danmark och Sverige.

Om Kitchen Nightmares

Kitchen Nightmares är en amerikansk realityserie där en kock är inbjuden av ägarna till en restaurang med målsättningen att förvandla den från att vara en katastrof till en lönsam och fungerande verksamhet.

Ursprungsserien sändes i sex säsonger på Channel 4 i Storbritannien och har sålts till USA, Japan, Australien, Brasilien samt till merparten av länderna i Europa varav några är Nederländerna, Polen, Spanien, Tyskland och Portugal. Den amerikanska versionen sändes i sju säsonger på FOX och har sålts till bland annat Spanien, Sydkorea, Mexiko, Kanada och Frankrike. Formatet har producerats i hela 25 landsversioner och totalt 1 500 avsnitt fördelat över mer än 100 säsonger.

Om avtalen mellan Qiiwi och ALL3MI:

Bakgrund
All3Media International är den ledande oberoende distributören av TV-program och format i Storbritannien.

De fungerar som distributionsarmen för All3Media, en marknadsledande mediekoncern som gemensamt ägs av Discovery Communications och Liberty Global och består av 30 produktionsföretag som är ansvariga för några av de mest erkända och kritikerrosade globala innehållsvarumärkena.

Företaget har blivit prisat för att producera, marknadsföra och distribuera kvalitets och banbrytande shower till en global publik, med stöd för över 1 000 sändare och medieplattformar i mer än 200 territorier runt om i världen.

Stor internationell potential för Midsomer Murders och Kitchen Nightmares:
Midsomer Murders och Kitchen Nightmares är två varumärken där både Qiiwi och ALL3MI ser en enormt stor internationell potential och där varumärkenas målgrupp förväntas passa väl in i den kategori som är vald för respektive speltitel. Detta bedöms ge ett mycket bra utgångsläge för att framgångsrikt kunna driva stora mängder trafik till spelen på ett kostnadseffektivt sätt. Qiiwi och All3MI ser detta som starten på ett långsiktigt samarbete.

Detaljer:
Qiiwi ansvarar för att utveckla, publicerar, underhålla och marknadsföra speltitlarna i samarbete med ALL3MI. Fokus kommer vara att växa speltitelns spelarbas både via riktade användarförvärvskampanjer för mobilspel och via ALL3MI/Midsomer Murders och Kitchen Nightmares nätverkskanaler och sociala medier. Bolagen har slutit fleråriga licensavtal med målsättning att lansera båda speltitlarna globalt under 2021.

VD Erik Dale Rundberg, Qiiwi Games kommenterar:

”Vi har varit i diskussioner och haft idéer kring att skapa spel för varumärkena Midsomer Murders och Kitchen Nightmares under en längre period, så vi är givetvis mycket glada över att nu ha fått förtroendet av ALL3MI att utveckla och publicera ett ordspel med storytelling-mekanik för Midsomer Murders och ett match-3-spel med storytelling-mekanik för Kitchen Nightmares.

Det här är ytterligare ett steg som följer vår strategi inom vårt affärsområde ”Branded Games” där vi ser stor potential i att skapa framgångsrika mobilspel som kan engagera och underhålla den stora globala publik som välkända internationella varumärken/IPn för med sig. Midsomer Murders och Kitchen Nightmares faller definitivt in under detta segment.

Med den erfarenhet vi hittills skaffat oss avseende att skapa mobilspel som baseras på kända varumärken och IPn, har vi stora förväntningar att både Midsomer Murders och Kitchen Nightmares kommer att vara framgångsrika speltitlar att addera till vår spelportfölj. Med det sagt har vi stark tilltro till att vi kan skapa stora kommersiella värden och att vi kan sticka ut på marknaden med spelkoncepten för dessa kommande speltitlar.

Vårt team ser nu fram emot att tillsammans med ALL3MI utveckla mobilspel i världsklass för dessa två varumärken och vi kommer framöver kunna berätta mer detaljer kring varje projekt.”

Denna information är sådan som Qiiwi Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2020.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, Qiiwi Games AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: 
[email protected]

Om Qiiwi Games AB

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Om All3Media International:

All3Media International is the leading independent distributor of television programming and formats in the UK.We operate as the distribution arm of All3Media, a market-leading media group jointly owned by Discovery Communications and Liberty Global and comprising of 30 production companies responsible for some of the most recognisable and critically acclaimed global content brands.

The company has been celebrated for producing, marketing and distributing quality, ground-breaking and pioneering shows to a global audience, supporting over 1,000 broadcasters and media platforms in more than 200 territories around the world.

Share This Post