MAR

Qiiwi Games completes a heavily over-subscribed directed new share issue of 1,000,000 new shares, raising proceeds of approximately SEK 66.5 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION … Read More

Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 66,5 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED … Read More

Qiiwi Games offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier och preliminär finansiell information

Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi Games” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget offentliggör även preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2020. … Read More

Qiiwi Games announces intention to carry out a directed new share issue and preliminary financial information

Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi Games” or the ”Company”) hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of up to 1,000,000 shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company also publishes preliminary Q4 2020 financial information. … Read More

Banijay Brands and Qiiwi Games Partner on Extreme Makeover: Home Edition Mobile Game

– Multi-year license deal to develop and publish Match 3 game – Banijay Brands and mobile game developer and publisher Qiiwi Games today announce they have entered a partnership to develop and publish a Match 3 game based on Extreme Makeover: … Read More

Banijay Brands och Qiiwi Games ingår avtal om mobilspel kring varumärket Extreme Makeover: Home Edition

– Flerårigt licensavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel – Banijay Brands och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games offentliggör idag att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel under varumärket … Read More

Qiiwi Games har antagits till Apples ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021

Qiiwi Games har antagits till Apples ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021.   Det är en halvering av utgiften och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så … Read More

Qiiwi Games avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2021

Qiiwi Games AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market Stockholm under inledningen av 2021: Styrelsen i Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi” eller ”Bolaget”) har fattat ett beslut om att verka för att byta handelsplats från Spotlight Stock … Read More

Utvecklar och publicerar match-3-spel under det globala varumärket MasterChef

Qiiwi Games (Qiiwi) och Endemol Shine Group (ESG) offentliggör idag att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. MasterChef har setts av över 300 miljoner människor världen … Read More

Midsomer Murders & Kitchen Nightmares – Två nya globala succévarumärken för Qiiwis “Branded Games” affärsområde

Qiiwi Games (Qiiwi) och All3Media International (ALL3MI) offentliggör idag att man ingått strategiska samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett ordspel för det legendariska detektivdramat Midsomer Murders (Morden i Midsomer) och ett match-3-spel för succé-realityserien Kitchen Nightmares. Samarbetet … Read More