Qiiwi Games förvärvar samtliga aktier i Playright – renodlar och konsoliderar verksamheten mot Casual

Qiiwi Games meddelar idag att man tagit beslut om att renodla sin spelverksamhet mot ”Casual Games” inom koncernen vilket innebär att man avslutar sin satsning inom ”Hyper Casual” som man sedan augusti 2021 haft via dotterbolaget Playright i Storbritannien. Personal inom Playright kommer att jobba vidare för Qiiwi Games samtidigt som Qiiwi Games genom förvärv av 100% av aktierna i Playright erhåller full kontroll över likvida medel om ca 2.5 MSEK.

Avslutar satsning inom hyper casual

Qiiwi Games förvärvade i augusti 2021 63,75% av aktierna i hyper casual-studion Playright Digital Entertainment LTD med en option att förvärva resterande del av aktierna efter 24 månader. Målsättningen var då att via Playright skapa engagerande men samtidigt enkla spelupplevelser inom hyper casual-segmentet och nå ut till en ny målgrupp av spelare. Under de första 14 månaderna har ett flertal prototyper skapats och testats varav ingen nått en nivå som varit skalbar. Baserat på de hittills uppnådda resultaten väljer Qiiwi Games redan nu att avsluta satsningen.

Renodlat spelfokus i koncernen ger bättre förutsättningar för Qiiwi Games

Qiiwi anser det strategiskt viktigt att framgent ha ett renodlat fokus på casual-spel inom koncernen, något man jobbat med sedan bolagets start och har hög kunskap samt erfarenhet inom. Ett renodlat fokus skall leda till att koncernen långsiktigt skapar bättre spel inom sin nisch.

I tillägg till detta ser Qiiwi betydligt större utmaningar idag för att kunna lyckas inom hyper casual-segmentet framöver, jämfört med hur marknaden såg ut för 14 månader sedan. Detta innefattar bland annat en extremt hög konkurrens och försämrade förutsättningar för annonsintäktsmodellen.

Qiiwi Games förvärvar resterande aktier i Playright för £5 000

Baserat på ovan har Qiiwi och övriga aktieägare i Playright kommit överens om att i förtid låta Qiiwi Games förvärva resterande 36,25% av aktierna i Playright för en total köpesumma om £5 000 samt erbjuda de två anställda i Storbritannien, Evtim Trenkov och Kristina Trenkova, anställningar inom Qiiwi Games.

Qiiwi Games erhåller således 100% av aktierna i Playright med planen att avveckla bolaget innan årets slut. De värden som finns i bolaget kommer att överföras till Qiiwi Games. Playright har idag likvida medel på ca 2,5 MSEK. Personal inom Playright kommer omedelbart att börja jobba för Qiiwi Games.

Qiiwi Games VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Givetvis är det ett misslyckande att vi inte lyckats lansera någon framgångsrik hyper casual-speltitel under de första 14 månaderna som vi varit majoritetsägare i Playright, men beslutet som sådant känns helt rätt. Vi renodlar nu vårt spelfokus mot casual-spel, något som krävs för att vi i sin helhet skall kunna producera bättre spel inom vår nisch. Samtidigt tar vi vara på de värden och den tidigare investering vi gjort i Playright och försöker maximera utfallet av detta för Qiiwi Games framöver.

Vi får samtidigt in två erfarna och rutinerade personer i vår ”New Games”-enhet i form av Evtim och Kristina, vilka har en gedigen erfarenhet från casual-spel i tidigare uppdrag vilket gör att vi kommer kunna få ett kraftfullare team som helhet inom Qiiwi Games. Denna strategiska ändring gör att vi återgår till ett smalare fokus vilket kommer göra det enklare för bolaget att lyckas med nya produkter och låta oss till 100% fokusera på vår huvudmålgrupp.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 17:00 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post