Daily Archives: 8 April, 2020

Kallelse till årsstämma – Rättelse

I tidigare kallelse uppgavs det att årsstämman skulle hållas på fel veckodag, dock på korrekt datum. Årsstämman är onsdagen den 6 maj 2020 vilket är korrigerat i nedan kallelse:

Aktieägarna i WeAreQiiwi Interactive AB (publ) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman”) onsdagen den 6 Maj 2020 kl 13.30 i bolagets lokaler, Stora Torget 3, Alingsås.

Registrering påbörjas klockan 13:15. … Read More