Daily Archives: 26 January, 2021

Qiiwi Games completes a heavily over-subscribed directed new share issue of 1,000,000 new shares, raising proceeds of approximately SEK 66.5 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION … Read More

Qiiwi Games genomför en kraftigt övertecknad riktad nyemission om 1 000 000 aktier och tillförs härigenom cirka 66,5 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED … Read More

Qiiwi Games offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier och preliminär finansiell information

Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi Games” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 1 000 000 aktier till svenska och internationella institutionella investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget offentliggör även preliminär finansiell information för det fjärde kvartalet 2020. … Read More

Qiiwi Games announces intention to carry out a directed new share issue and preliminary financial information

Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi Games” or the ”Company”) hereby announces its intention to carry out a directed new share issue of up to 1,000,000 shares directed to Swedish and international institutional investors (the “Directed New Share Issue”). The Company also publishes preliminary Q4 2020 financial information. … Read More