Daily Archives: 24 February, 2022

Videopresentation med VD och CFO om Bokslutskommuniké 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets Bokslutskommuniké 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/Bj-ZllJvFEs För ytterligare … Read More

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021   Intäkter 11 930 TSEK (29 555) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 247 TSEK (-4 850) Resultat efter finansiella poster -5 493 TSEK (-5 728) Resultat efter skatt -5 514 TSEK (-5 728) Resultat per … Read More