Backpacker® passerat 1,5 miljoner registrerade spelare och Backpacker Arena utvidgas till Norge

Qiiwi Interactive meddelar idag att speltiteln Backpacker® har passerat 1,5 miljoner registrerade spelare. Den nya funktionen i speltiteln kallad ”Backpacker Arena” uppvisar positiva signaler enligt bolagets förväntningar och funktionen utvidgas nu till Norge för ytterligare kvalitetssäkring.

Passerat 1,5 miljoner registrerade spelare:

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Backpacker® passerat 1,5 miljoner registrerade spelare. Bolaget ser en fortsatt stark intäktspotential avhängt till aktiviteten i spelarbasen. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Sverige, Norge och Danmark.

Backpacker Arena utvidgas till Norge efter positiva effekter:

Den nya funktionen kallad ”Backpacker Arena” vilken gör det möjligt för spelare att utmana varandra, chatta och tävla om placeringar på topplistor i speltiteln Backpacker® uppvisar positiva signaler enligt bolagets förväntningar. Därför utvidgas nu funktionen till Norge för att ytterligare analysera och kvalitetssäkra funktionen.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Efter att vi sett positiva signaler från Backpacker Arenas lansering i Danmark är det nu naturligt att utvidga funktionen till fler länder. Vi aktiverar nu funktionen även för norska spelare för att samla in mer användardata och ytterligare optimera spelarupplevelsen.

Att vi passerat 1,5 miljoner registrerade spelare är en viktig milstolpe vilken symboliserar att speltitelns spelarbas växer. Framöver kommer vi fortsätta investera i marknadsföring för att ytterligare skala upp spelarbasen på befintliga marknader. Vi arbetar även fortsatt aktivt med att förbättra innehållet i spelet och att se över fler språk att översätta speltiteln till. Värt att betona är att vi fortfarande bedömer detta som starten av uppskalningsarbetet globalt.”

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post:
[email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post