Delårsrapport kvartal 3 2022

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Intäkter 8 318 TSEK (11 640)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 700 TSEK (-2 355)
 • Resultat efter finansiella poster -2 783 TSEK (-2 770)
 • Resultat efter skatt -2 837 TSEK (-2 770)
 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,31 SEK (-0,30)

Nio månader (9 månader) januari – september 2022

 • Intäkter 27 508 TSEK (51 929)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -9 021 TSEK (-2 856)
 • Resultat efter finansiella poster -8 690 TSEK (-5 354)
 • Resultat efter skatt -8 803 TSEK (-5 354) 

 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,95 SEK (-0,58)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden:

 • Mjuklansering av Extreme Makeover: Home Edition planerad till Q4 2022

Qiiwi Games meddelade den 16 september 2022 att mjuklanseringen av bolagets nya storsatsning inom match-3-spel under Banijays varumärke, Extreme Makeover: Home Edition, får ett nytt estimerat startdatum. Målsättningen är att kunna starta mjuklanseringen av spelet under det fjärde kvartalet. Anledningen till det ändrade startdatumet är att Qiiwi ytterligare vill polera och färdigställa speltitelns funktioner och innehåll för att kunna konkurrera på absoluta toppnivån avseende Casual-spel med match-3.

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden:

 • Qiiwi Games förnyar licensavtal med ITV gällande speltiteln Hell’s Kitchen
  Qiiwi Games meddelade den 2 november 2022 att man förnyat sitt licensavtal för spelet Hell’s Kitchen med licensägaren ITV Studios. Hell’s Kitchen är Qiiwi Games hittills bäst presterande spel inom affärsområdet ”Branded Games”. Det nya avtalet innebär att speltiteln kommer finnas kvar och ha ett kontinuerligt fokus i Qiiwi Games "Live Operations"-enhet.
 • Qiiwi Games förvärvar samtliga aktier i Playright – renodlar och konsoliderar verksamheten mot Casual
  Qiiwi Games meddelade den 8 november att man tagit beslut om att renodla sin spelverksamhet mot ”Casual Games” inom koncernen vilket innebär att man avslutar sin satsning inom ”Hyper Casual” som man sedan augusti 2021 haft via dotterbolaget Playright i Storbritannien. Personal inom Playright kommer att jobba vidare för Qiiwi Games samtidigt som Qiiwi Games genom förvärv av 100% av aktierna i Playright erhåller full kontroll över likvida medel om ca 2.5 MSEK.


VD har ordet:

“Extreme och nya speltitlar skall ta oss till nya höjder!

Det tredje kvartalet är nu passerat och Qiiwi jobbar på med fullt fokus kring att kunna starta mjuklanseringen av vår nya storsatsning inom match-3 genom speltiteln Extreme Makeover: Home Edition. Utöver detta har mycket arbete lagts ned för att bygga upp en betydligt kraftfullare ”New Games”-enhet med en uppdaterad intern utvecklingsprocess, vilket skall resultera i lansering av speltitlar som verkligen håller de högt ställda kraven som mobilspelsbranschen ställer idag.

Minskningen beror på lägre antal dagliga aktiva spelare i vår spelportfölj som till stor del beror på ca 60% lägre investeringar i marknadsföring jämfört med samma period föregående år. Den lägre investeringen i marknadsföring är ett resultat av att speltitlarna i nuvarande spelportfölj inte har tillräckligt höga livstidsvärden per spelare för att nå bra resultat på marknadsföringskampanjer (User Acquisition). Investeringar i marknadsföring görs dock till lägre nivåer som visat sig ge bättre avkastning för respektive speltitel.

Vårt stora fokus är nu Extreme Makeover samt nya innovativa speltitlar inom ”New Games”-enheten. Det är detta som åter skall ta oss till tillväxt. Vår nuvarande spelportfölj vilket inkluderar samtliga speltitlar optimeras mot Live Operations-arbete och lönsamhet för att maximera en stabil intäktsström kommande år.

En negativ trend som planar ut – vi jobbar mot en vändning

Sekventiellt mellan det andra och tredje kvartalet ser vi en stabilisering av intäkterna och når en mindre nedgång om ca 10%, jämfört med samma period föregående år som visade en nedgång om ca 25% kvartal till kvartal. Detta indikerar att arbetet vi gör i vår nuvarande spelportfölj planar ut vår negativa trend och att vi närmar oss en vändning.

Extreme Makeover: Home Edition

Under det tredje kvartalet sköt vi fram den planerade mjuklanseringsstarten till det fjärde kvartalet och jag vill återigen betona att det viktiga är att speltiteln lanseras enligt de interna kravspecifikationerna. Extreme håller redan nu en kvalitet som enligt mig är högre än något annat spel vi tidigare lanserat, det är också vårt största projekt hittills.

I projektet utmanar vi oss själva rejält för att konkurrera mot de bäst presterande mobilspelen som finns på marknaden idag. I dagsläget håller vi kvar vår målsättning avseende att starta mjuklanseringen för speltiteln under det fjärde kvartalet.

Live Operations, självständig enhet etableras

För att få till en bättre hantering av de speltitlar som befinner sig i Live Operations-läge i vår spelportfölj har vi valt att på Cypern etablera en separat enhet som uteslutande kommer fokusera på dessa speltitlar.

De speltitlar som vi väljer att föra över till denna enhet är sådana där vi utifrån de nyckeltal de presterar vill maximera lönsamheten i stället för att skapa tillväxt. I de flesta fall ökar inte en speltitel sina totala intäkter när det först över till Live Operations men däremot ökar lönsamheten då mindre UA-investeringar genomförs. Målsättningen med Live Operations är att speltitlarna inom denna enhet skall ge bolaget en stabil och långsiktig lönsam intäktsström.

I dagsläget befinner sig samtliga lanserade speltitlar i bolagets spelportfölj i Live Operations-läge förutom MasterChef och Wordington.

”New Games, ökat antal resurser”

Vi hade en målsättning inför 2022 att allokera mer resurser för att jobba med nya spel under egna varumärken, något som blivit försenat då projekt som MasterChef och Extreme Makeover tagit längre tid än förväntat samtidigt som vi förbättrat flertalet speltitlars Live Operations-funktioner, ett arbete som nu till stor del är klart. Vi har även i flera fall arbetat för länge på speltitlar som inte senare visat sig nå de nyckeltalskrav vi vill ha.

Under de senaste veckorna har en bättre arbetsprocess för framtagandet av nya speltitlar etablerats inom bolaget. I den nya processen kommer vi uteslutande att jobba utifrån en MVP-process (Minimum Viable Product) för att betydligt snabbare kunna besluta om ett spelprojekt skall fortsätta utvecklas eller läggas ner. Vi tror att denna nya process skall leda till betydligt bättre resultat och att vi arbetar på spelprojekt som har en global genomslagskraft.

Ett tydligt fokus för nya speltitlar för oss framgent är att skapa spel som passar in i målgruppen ”Thinkers” där vi har flera spännande ordspelsmekaniker att utvärdera inom de kommande månaderna. Målsättningen är också att dessa nya speltitlar skall kunna hanteras betydligt mer effektivt avseende utökning av spelinnehåll, vilket gör att vi kan skapa kraftfullare livstidsvärden per spelare.

I och med att vi avslutar vår satsning inom hyper casual som vi haft via Playright renodlar vi fullständigt vårt spelfokus mot casual-spel, något som krävs för att vi i sin helhet skall kunna producera bättre spel inom vår nisch. Vi får samtidigt in två erfarna och rutinerade personer i vår ”New Games”-enhet i form av Evtim och Kristina, vilka har en gedigen erfarenhet från casual-spel i tidigare uppdrag vilket gör att vi kommer kunna få ett kraftfullare team som helhet inom Qiiwi Games.

”Strategi 2023”

Tittar vi närmare på vår strategi för 2023 så är den indelad i tre områden, Extreme Makeover, New Games och Live Operations.

1. Extreme Makeover har en rejäl Blockbuster-potential, det är vårt största spelprojekt hittills med högst ställda krav på kvalitet, vilket också kräver en större organisation för att drivas och lanseras. Under spelets mjuklansering kommer vi få mer information om hur vi kommer kunna lansera det brett under 2023.

2. New Games-området är väldigt spännande och vår nya MVP-process ger oss goda anledningar att tro på förbättringar framöver då det är en skillnad mot hur vi jobbat tidigare med utvärdering av spelidéer.

3. Live Operations-området med sin lokala etablering på Cypern kommer ge oss en bättre möjlighet att få ut maximalt av vår nuvarande spelportfölj och nå en bättre lönsamhet kring denna del av portföljen.

Vi har en spännande avslutning av året att se fram emot!

Erik Dale Rundberg
VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: 
[email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post