Delårsrapport kvartal 3 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • Intäkter 8 995 TSEK (8 318)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 620 TSEK (-2 700)
 • Resultat efter finansiella poster -6 136 TSEK (-2 783)
 • Resultat efter skatt -6 143 TSEK (-2 837)
 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -0,66 SEK (-0,31)

Nio månader (9 månader) januari – september 2023

 • Intäkter 23 251 TSEK (27 508)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -10 845 TSEK (-9 021)
 • Resultat efter finansiella poster -14 895 TSEK (-8 690)
 • Resultat efter skatt -15 054 TSEK (-8 803)
 • Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning till -1,63 SEK (-0,95)

Väsentliga händelser under den rapporterade perioden

 • Globala lanseringen av Extreme Makeover: Home Edition startad

  Qiiwi Games meddelade den 16 augusti att man tillsammans med Banijay Brands startat den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition. Lanseringen inleddes den 14 augusti 2023.
   

Väsentliga händelser efter den rapporterade perioden

Ingen väsentlig händelse efter den rapporterade perioden.

VD har ordet:

”Första sekventiella tillväxten sedan Q4 2021”

Under den rapporterade perioden ser vi den första sekventiella tillväxten på kvartalsbasis sedan Q4 2021. Det är Extreme Makeover som drivit på denna tillväxt och vår bedömning är att detta enbart är starten av vad denna speltitel kan prestera.

Under det tredje kvartalet inledde vi den globala lanseringen av vår största spelinvestering hittills, match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition. Lanseringen startades den 14 augusti 2023 och har under kvartalet nått merparten av våra initiala förväntningar. Målsättning framgent är att växa speltitelns intäkter och spelarbas över tid och vi ser en tydlig möjlighet att kunna göra detta på ett kontrollerat sätt med tanke på hur speltitelns nyckeltal ser ut idag.

Under den rapporterade perioden stod Extreme Makeover för ca 3,4 MSEK av spelverksamhetens totala omsättning om ca 7,7 MSEK. Sekventiellt ökade vi vår omsättning med ca 54% jämfört med Q2 2023. Jämför vi mot samma period föregående år ökade omsättningen med ca 26%. Totala intäkter uppgick till ca 9 MSEK.

Under den rapporterade perioden når vi ett EBITDA-resultat om ca -4,6 MSEK vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år. Detta beror framför allt på den ökade investeringen i marknadsföring för Extreme Makeover. När ett nytt spel är under uppskalning påverkas resultatet kortsiktigt negativt och vår plan för Extreme Makeover är att fortsätta öka investeringar i marknadsföring framgent baserat på de resultat vi sett hittills.

”ARPDAU rekordhögt – Investerar i högkvalitativa spelare”

Merparten av våra UA-investeringar (marknadsföring) som görs idag görs mot högkvalitativa spelare som har en stor benägenhet att genomföra köp i mobilspel. Vi når under den rapporterade perioden ett nytt rekord för ARPDAU (genomsnittlig intäkt per daglig aktiv spelare) som landade på ca 1,38 SEK. Detta är en ökning sekventiellt med ca 34% jämfört mot Q2 2023 och med 42% jämfört mot samma period föregående år.

Totala investeringar i UA landade på ca 4,7 MSEK, en ökning med ca 56% jämfört med samma period föregående år. Merparten av denna UA har gjorts för Extreme Makeover med målsättning om 100% ROI inom 365 dagar. UA-investeringar analyseras och jämförs mot delmål vid specifika dagar efter installation, dag 7, 14, 30, 60 osv. Kvartalets investeringar följer förväntad ROI-utveckling.

”Conversion ökat med 122%”

Vi ser även tydliga ökningar i köpkonvertering och genomsnittlig intäkt per köpande spelare i den totala spelarbasen. Köpkonvertering ökade på daglig basis med hela 122% jämfört med samma period föregående år. Detta innebär att vår spelarbas nu består av betydligt fler spelare som är benägna att genomföra köp på daglig basis än tidigare.

“Extreme Makeover helt reklamfritt”

En viktig orsak till den positiva utvecklingen för flera nyckeltal är att Extreme Makeover för tillfället är helt reklamfritt och enbart har en ekonomimodell där spelarna kan få mer spelvaluta genom ”IAP”.

Denna spelbalansering gör också att vi i UA-kampanjer förväntar oss en betydligt skarpare ROI-utveckling (avkastning) från dag 30 och framåt jämfört med andra spel vi lanserat och att vi kommer kunna skapa högre livstidsvärden per spelare. Detta som följd av Extreme Makeovers goda kvarhållning av spelare samt ARPDAU.

”Spännande roadmap för Extreme Makeover”

Vi vet att vi behöver kunna erbjuda bästa tänkbara spelupplevelse för att kunna konkurrera inom match-3-spel i dagens mobilspelsklimat. Utöver detta krävs också ett mycket aktivt arbete med spelhändelser för att låta spelarna känna att ett spel hela tiden erbjuder något nytt och nyanserat.

Inom Extreme Makeover har vi därför fokuserat väldigt mycket på att skapa underhållande event vid sidan av spelets huvuduppgift. Eventen har som målsättning att hålla spelare aktiva och engagerade med olika typer av event på veckans dagar.

Dessa event är något som visar en tydlig positiv effekt kopplat till intäkter. Baserat på denna insikt är detta område en nyckelfaktor vi prioriterar i den fortsatta utvecklingen av Extreme Makeover kombinerat med mer innehåll/familjer.

Ca 70% av våra resurser arbetar nu inom affärsenheten Growth och mot Extreme Makeover.

”Live Operations och New Games”

Inom Live Operations har vi under den rapporterade perioden sett stabila intäkter på månadsbasis och en fortsatt spännande effekt på de mindre UA-investeringarna vi gör i Midsomer Murders. I och med den positiva trenden i Midsomer Murders är vårt mål att under det fjärde kvartalet våga utforska detta lite mer genom utökade UA-investeringar för speltiteln.

Då merparten av vårt fokus ligger mot Extreme Makeover är målsättningen för Live Operations att maximera lönsamheten från speltitlarna som befinner sig i denna affärsenhet. Detta görs genom mindre men kontinuerliga innehållsuppdateringar och säsongsrelaterade event för primärt speltitlarna Wordington och Midsomer Murders.

Inom ”New Games” arbetar vi fortsatt med olika spelkoncept och idéer där vi just nu inte förväntar oss något väsentligt inom de närmaste månaderna då merparten av vårt fokus är mot Extreme Makeover. En av våra målsättningar är dock att kunna testa vissa av våra nya spelidéer som mini-spel i Extreme Makeover. Detta är något som blivit mer och mer populärt de senaste åren och kan ge en god inblick i om en idé är något att bygga ett helt eget spel kring.

”Fullt fokus på Extreme Makeover: Home Edition”

Vi jobbar på med ett stort driv och engagemang inom bolaget med ett mer konkretiserat fokus än någonsin förr mot en specifik speltitel. Vår tro är att detta skall göra att vi lyckas ta de där sista stegen avseende helhetskvalitet och spelarupplevelse som är så viktigt i dagens mobilspelsklimat.

Med en tung period bakom oss där vi sökt efter nya ledstjärnor som kan driva oss mot tillväxt känns det nu som vi återigen har vind i seglen. Vi gör nu allt för att avsluta året på bästa sätt och för att få en riktigt bra start av 2024!

Erik Dale Rundberg

VD för Qiiwi Games AB

För mer information se bifogad kvartalsrapport samt lyssna på senaste avsnittet av bolagets IR-Vlogg tillgänglig på bolagets hemsida eller YouTube-kanal.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Qiiwi Games AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2023 kl. 08:30 CET.

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post