Förtydligande avseende insynshandel

WeAreQiiwi Interactive AB förtydligar gällande insynshandel som skett per automatik för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen för två av bolagets insynspersoner.

WeAreQiiwi Interactive AB informerar om att Marcus Dale Rundberg har avyttrat 154 aktier i bolaget den 18 oktober 2017. Försäljningen skedde per automatik hos Nordnet för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen. Marcus Dale Rundberg äger efter transaktionen totalt 368 471 aktier i bolaget vilket motsvarar 5,01%.

WeAreQiiwi Interactive AB informerar om att Daniel Svensson har avyttrat 154 aktier i bolaget den 18 oktober 2017. Försäljningen skedde per automatik hos Nordnet för att täcka en avkastningsskatt i kapitalförsäkringen. Daniel Svensson äger efter transaktionen totalt 352 846 aktier i bolaget vilket motsvarar 4,79%.
 

Share This Post