Förvärvar spelstudion MILLIPLAY

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av den utländska spelstudion Milliplay. Affären ska verkställas genom förvärv av 100% av aktierna i det cypriotiska bolaget Milliplay Ltd. Milliplay är baserat på Cypern och grundades av den svenske IT-entreprenören Robert Olsson sommaren 2016.

Köpeskillingen, som uppgår till 5,6 MSEK, ska erläggas med nyemitterade aktier i Qiiwi enligt bemyndigande från årsstämman i Qiiwi. Detta motsvarar 480 852 nyemitterade aktier, beräknat på en kurs om 11,646 SEK, motsvarande Qiiwi’s snittkurs 30 handelsdagar innan förvärvstidpunkten. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt på 6,14%. Samtliga nyemitterade aktier för att genomföra förvärvet råder under 12 månaders lock-up avtal. I förvärvet ingår även en kassa om cirka 600 TSEK.

Om Milliplay

Milliplay är en ung och innovativ mobilspelstudio specialiserad inom speltypen match-3. Detta är en särskild typ av pusselspel som gjorts världskänd och enormt populär under de senaste åren av spel som Candy Crush Saga, Gummy Drop, Bejeweled Blitz och många fler. Spelformatet har kommit att dominera försäljningen av så kallade ”In-App Purchases”, köp som görs i ett mobilspel för att ge spelaren olika fördelar, och match-3 spel har under de senaste 5 åren alltid funnits med på topplistorna över de mest inkomstgenererande mobilspelen globalt.

Milliplay’s grundare Robert Olsson är en mycket erfaren IT-entreprenör som under de senaste 20 åren grundat, expanderat och sålt ett flertal internetbolag. Han har varit verksam inom mobilspelsbranschen sen ca 5 år tillbaka. Robert är i grunden nätverksarkitekt och programmerare, och erkänd som en av de allra främsta på området. Robert har varit bosatt och verksam på Cypern sedan 2010.

Inom Milliplay har Robert byggt ett mångsidigt team med för närvarande 7 anställda som under hans ledning skapat spel som håller internationell klass. Inom teamet finns kompetenser inom bl.a. front-end och back-end utveckling, grafisk design, 3D-design, dataanalys/business intelligence, user acquisition, QA/testning och projektledning.  Som spelstudio är Milliplay en kostnadseffektiv produktionsmaskin som i likhet med Qiiwi kan vara lyhörd mot marknadstrender och snabbt utveckla prototyper av nya spel som marknaden efterfrågar och som uppvisar intäkts- och lönsamhetspotential.

På Cypern finns god tillgång till skickliga mobilspelutvecklare och designers, och Milliplay avser att i framtiden väsentligt växa sin lokala närvaro och attrahera de allra bästa talangerna till sin verksamhet, bl.a. genom samarbeten med närliggande universitet som erbjuder utbildningar inom spelutveckling i Unity (samma utvecklingsramverk som Qiiwi nyttjar). Personalkostnaderna på Cypern bedöms ligga ca 40% lägre än motsvarande kostnad för liknande kompetenser i Sverige.

Kompetenserna som finns i Milliplay bedöms på ett mycket förtjänstfullt sätt kunna komplettera teamet i Qiiwi, och det finns många starka synergier att ta vara på. Både för vidareutveckling och fortsatt expansion av Qiiwi’s flaggskeppstitel ”Backpacker®”, och för utvecklingen av helt nya titlar och koncept både under varumärket ”Backpacker®” och andra varumärken.

– IP-rättigheter och lanseringar:
Den befintliga spelportföljen innehåller de egenutvecklade match-3 titlarna ”Magic Gifts” som släpptes för iOS-enheter i början av 2017, och ”Magic Potions Castle” som ännu inte har lanserats. Magic Gifts för iOS-enheter har under 2017–2018 publicerats i samarbete med en internationell partner. Dock avser Milliplay att efter utgången av september 2018 avveckla detta samarbete och publicera spelet i egen regi. Milliplay och Qiiwi avser att under 2018 starta lanseringen av speltiteln ”Magic Gifts” för Android-enheter. ”Magic Potions Castle” utvecklas parallellt för både iOS- och Android-enheter, och målsättningen är att lansera även denna titel inom en snar framtid.

– Storsatsning inom ”metagaming match-3”, nytt spel under utveckling:
Utöver de befintliga speltitlarna i portföljen har Milliplay nyligen påbörjat utvecklingen av ett nytt spel som kommer att bli studions hittills största produktion. Det nya spelet kommer på ett effektivt sätt väva in så kallade ”metagaming” element i spelflödet. Detta innebär att spelupplevelsen utöver att klara av olika pussel-nivåer även kommer ha en eller flera parallella sido-historier, där spelarens framsteg och aktivitet i pusselspelet ger honom/henne möjlighet att klara av olika moment i sido-historien, t.ex. att bygga något, eller låsa upp något. Metagaming är en kraftigt växande trend inom mobilspelutveckling, som visat att spelarengagemanget ökar ju fler dimensioner som finns i spelupplevelsen, då detta ger spelaren fler skäl att återkomma till spelet för att klara av flera olika nivåsteg och nå nya mål i spelet. Inspiration hämtas bl.a. från succéspelen Gardenscapes och Homescapes, vilka båda uppvisar dagliga intäkter på 300 000–500 000 USD (iOS & Android globalt) och höga topplisteplaceringar över nästan hela världen.

Arbetstitel och tema för det nya spelet hålls för närvarande konfidentiellt av konkurrensskäl. Lansering beräknas ske under H1 2019.

– Spelmotorn K3:
Milliplay utvecklar sina spel i sin egenutvecklade spelmotor ”K3”. Bakom motorn ligger flerårig tung utveckling. Utöver att vara en världsledande motor för Match-3 spel, klarar den av mycket mer än så.

K3-motorn är en högpresterande spelmotor utvecklad som en portabel programvaruenhet. Den är kompatibel med Unity, men eftersom den är skriven i C++ kan den utföra betydligt mer komplexa operationer än vad som annars skulle varit möjligt. Detta ger många möjligheter. Dels kan motorn själv utföra en hel del automatiserad QA (testning), vilket besparar utvecklingstid. Med självspelningsfunktionen stödd av AI (artificiell intelligens) kan den balansera spelnivåers svårighetsgrad samt optimera och adaptivt förlänga spelarupplevelsen.

– Omsättning:
Milliplay’s speltitlar har under de senaste 12 månaderna genererat bruttospelintäkter om ca 1 000 000 SEK (in-app försäljning och annonsintäkter). Avräkning från detta görs för dels den del av intäkterna som erläggs till appbutikerna, dels ersättningen som utges till publicistpartnern som andel av spelintäkterna samt för dess investering i marknadsföringskostnader för titeln ”Magic Gifts”. Milliplay’s verksamhet har under de senaste 12 månaderna genererat ett negativt resultat om ca 1 500 000 SEK. Som tidigare nämnts ska samarbetet med publicistpartnern avvecklas under hösten 2018, vilket kortsiktigt kommer förbättra resultatet eftersom partnern ej längre kommer ha rätt till intäktsdelning för den aktuella speltiteln efter avtalets upphörande.


Fokus på ökad tillväxt – förvärv en del av Qiiwi’s framtida strategi

Detta förvärv är ett första steg i en långsiktig strategi för Qiiwi. Bolaget får en större organisation till att stödja den internationella expansionen av ”Backpacker®”, men samtidigt även fler kostnadseffektiva produktionsresurser som möjliggör för att kunna lansera nya kraftfulla speltitlar framöver. Därtill får Qiiwi även med ett antal befintliga titlar i Milliplay’s portfölj som bolaget ser väsentlig potential i.

Qiiwi ser positivt på att Milliplay ska återta sin speltitel ”Magic Gifts” från nu gällande publishing-samarbete. Det rimmar väl med Qiiwi’s uttalade strategi att bygga upp en egen ”Growth/Tillväxt”-avdelning som kan hantera marknadsföring och kundanskaffning i egen regi, och ger bolaget en bra speltitel att direkt verkställa detta på. Med hjälp och stöd även från Milliplay’s egen dataanalys-avdelning är bolaget övertygad om att kunna skapa en god intäktsutveckling för en sån speltitel. 

Qiiwi’s ambition är att framöver söka fler förvärv av spelstudios främst i Europa, men möjligtvis även i andra delar av världen om förutsättningarna känns rätt. Detta är en modell som tillämpas av många av de allra största mobilspelbolagen på marknaden, där man har ett stort antal utvecklingsteam som jobbar i mindre grupper utspridda över olika länder.

Qiiwi är också nöjda över att kunna knyta till sig Robert Olsson. Robert är ett känt och respekterat namn på den svenska IT-scenen och hans tekniska kompetens och långa erfarenhet från bolagsbyggande kommer vara till stor nytta på Qiiwi’s fortsatta tillväxtresa. Robert kommer utöver sin verksamhet i Milliplay att verka som ”Senior Advisor” till hela Qiiwi-gruppen, och ge Qiiwi’s ledning och tekniska team råd och stöd i både strategiska och operativa frågor som aktualiseras i bolagets satsning på expansion och tillväxt av såväl organisation som marknadsandelar.

För att strömlinjeforma koncernen och förstärka Qiiwi som branschaktör och varumärke avser bolaget att i samband med tillträdet ändra bolagsnamnet Milliplay Ltd till Qiiwi International Ltd.

VD Qiiwi Interactive, Erik Dale Rundberg kommenterar:
”Vi vill öka vår tillväxttakt rejält och skapa förutsättningar för att kostnadseffektivt kunna skala upp Qiiwi och kunna lansera fler kraftfulla speltitlar med lång levnadstid samtidigt som vi kan förvalta befintliga titlar. Med Milliplay på Cypern får vi ett kraftfullt team som fokuserar på match-3 genren, och vi kliver därmed in på ett av de mest lönsamma segmenten inom mobilspel med en tydlig plan att göra något innovativt inom området och därmed kunna sticka ut. Match-3 kommer att komplettera vår befintliga produktportfölj inom pusselspel och hjärngympa väl.

Milliplay’s kommande match-3 spel innehåller metagaming-element och tar inspiration från några av världens just nu mest lönsamma mobilspel där vi ser vi en enorm potential. Vår förväntning är att speltiteln ska kunna konkurrera med några av de bäst presterande match-3 spelen på marknaden.

Vi har fört en väldigt produktiv dialog under en längre tid med Milliplay-teamet och jag är övertygad om att båda bolagen kommer att komplettera varandra mycket väl inom kunskapsutväxling, vidareutveckling av befintliga produkter och framtida satsningar. Med en lokal närvaro på Cypern skapar vi dessutom en möjlighet att kostnadseffektivt skala upp Qiiwi inom befintliga och nya områden för att ytterligare kunna öka vår tillväxttakt.”

Grundare av Milliplay, Robert Olsson kommenterar:
”Vi har sedan start fokuserat på att utveckla både vårt teams och vår spelmotors kompetens inom match-3. Förutom våra befintliga speltitlar kan vi idag med hjälp av vår spelmotor K3 på kort tid leverera nya högkvalitativa pusselspel. Sedan en tid har vår ambition varit att finna rätt samarbetsmöjligheter och rätt partners för att möjliggöra en bredare internationell expansion av våra speltitlar, och även rätt partners att utveckla nya spel med global potential. Ur det perspektivet är Qiiwi en perfekt match för oss. Bolaget har samlat på sig enorma erfarenheter inom både utveckling och marknadsföring på många olika geografiska marknader, vilket skapar väldigt fina synergier i den satsning vi nu ska göra tillsammans framåt. Jag och hela teamet tycker det är otroligt kul att bli en del av Qiiwi-resan, och ser väldigt mycket fram emot alla våra framtida gemensamma produkter.”

Denna information är sådan som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018.


För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg
 VD WeAreQiiwi Interactive AB

Telefon: 0709 26 06 97

E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwi’s spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”. WeAreQiiwi Interactive AB är noterat på handelsplatsen Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget) under kortnamn ”QIIWI”.

Share This Post