Global lansering av Extreme Makeover planerad till augusti

Qiiwi Games meddelar idag att man efter en mycket framgångsrik mjuklansering av bolagets nya match-3-spel “Extreme Makeover: Home Edition” planerar att starta den globala lanseringen av speltiteln under augusti månad. Speltiteln har under mjuklanseringen uppvisat starka nyckeltal och på vissa marknader de starkaste nyckeltalen avseende retention/kvarhållning som Qiiwi Games någonsin haft.

Global lansering av Extreme Makeover planerad till augusti

Speltiteln Extreme Makeover: Home Edition inledde sin mjuklansering i början av januari 2023 på marknaderna Filippinerna, Australien, Sverige och Cypern. I mitten av april utökades mjuklanseringen till att även stödja marknaderna Kanada, Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Speltiteln uppvisar på merparten av de nämnda marknaderna en stark genomsnittlig retention/kvarhållning av spelare om ca 50% Dag 1, 30% Dag 3 och 20% Dag 7.

Speltiteln har även visat sig prestera starka nyckeltal kopplat till kostnad per installation avseende marknadsföringstester under mjuklanseringen. Under juni och juli kommer bolaget ha fullt fokus på att färdigställa funktionalitet i speltiteln vilket bland annat är att utöka innehåll och förbättra vissa funktioner. Tiden kommer även användas för att genomföra flertalet A/B-tester för att dra slutsatser kring ytterligare förbättringspotential avseende retention och monetisering.

Tidigare var bolagets målsättning att kunna inleda en global lansering under juni månad. Baserat på nya insikter bedöms en senare global lansering ge bättre långsiktiga resultat och högre lönsamhet.

Erik Dale Rundberg, VD Qiiwi Games, kommenterar:

“Extreme Makeover fortsätter att prestera mycket bra under sin mjuklansering och detta gör att vi väljer att satsa på en global lansering under augusti månad. Detta innebära att vi under juni och juli kan färdigställa vissa viktiga pusselbitar samt hinna slutföra flertalet A/B-tester avseende effekt både kring retention och monetisering.

Värt att nämna är att speltiteln under mjuklansering uppvisat några av de starkaste retentionnivåerna vi någonsin sett i ett spel utvecklat av oss. Vi ser även en bra effekt/result av annonsmaterial i marknadsföring kopplat till speltiteln och kännedomen av varumärket.

Vi kommer inom kort att delge mer information om ett exakt datum i augusti när speltiteln kommer starta sin globala lansering.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03

[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post