Mångdubblar och breddar portföljen av nya spel

Efter ett intensivt år står Qiiwi nu precis inför starten av en längre period med ett stort antal viktiga spellanseringar. Detta inleds redan under innevarande kvartal då bland annat två nya titlar får sin premiär och start av mjuklansering.

Tar position inom match-3 och växer publik med metagaming

Under innevarande kvartal ämnar bolaget starta mjuklansering av två nya speltitlar. Den ena är Magic Gifts 2, uppföljaren till dotterbolaget Milliplays match-3-spel Magic Gifts, som tidigare endast funnits tillgängligt på iOS och där erhållit höga betyg. Magic Gifts 2 kommer att lanseras för både Android och iOS. I Magic Gifts 2 har Qiiwi fokuserat på att göra förbättringar utifrån analys och erfarenhet av förversionen Magic Gifts. Magic Gifts 2 blir Qiiwis första egna speltitel inom det dominerande match-3-segmentet och kommer under det kommande året att följas av ytterligare flera match-3-titlar (se tabell nedan), allihop med unika inriktningar och upplägg. En av titlarna, en mycket omfattande metagamingtitel är planerad att starta mjuklansering under H1 nästa år.

Den andra speltiteln som Qiiwi planerar att lansera redan under innevarande kvartal, är också en omfattande metagamingtitel. I det här fallet rör det sig om en titel inom Word-segmentet. Titelns namn är av konkurrensskäl konfidentiellt fram tills mjuklanseringen startar.

Branded Games nytt spännande affärsområde

Samtidigt med den parallella utvecklingen och planeringen av samtliga spel i bolagets nu omfattande pipeline, har också ett nytt affärsområde sett dagens ljus. Detta i form av Branded Games, där bolaget just nu har väldigt mycket spännande på gång under utvärdering, vilket bolaget hoppas få anledning att återkomma kring inom den närmaste tiden.

Eget kostnadseffektivt tillväxtteam

Att vänta i det kortare perspektivet är också Qiiwis hittills största uppdatering av bolagets hittillsvarande flaggskeppstitel, Backpacker®, vilken beräknas rullas ut under innevarande kvartal. Vidare planerar bolaget för ett flertal fristående projekt/speltitlar under varumärket Backpacker® där mer intäkter kan skapas.

Tidigare delade Qiiwi intäkter och marknadsföringskostnader avseende Backpacker® med publicistpartnern MAG Interactive, som ansvarade för marknadsföringen. Sedan den 1 september har titeln dock övergått helt i Qiiwis regi. Härefter ansvarar Qiiwi åter för marknadsföringen och behåller samtliga nettointäkter som spelet generar från nya spelare. Intäkter från spelare anskaffade under samarbetet med MAG Interactive delas i enlighet med avtalet med MAG Interactive under ett års tid (1 september 2018 – 31 augusti 2019), varefter samtliga nettointäkter från också dessa spelare tillfaller Qiiwi.

Qiiwi hade innan samarbetsavtalet med MAG Interactive kring Backpacker® ensamt ansvarat för all marknadsföring av sina speltitlar. Inför avslutandet av samarbetet har bolaget byggt upp ett dedikerat tillväxtteam, som numera ansvarar för all marknadsföring av Qiiwis nuvarande och kommande speltitlar vilket följer bolagets vision kring att utveckla och publicera samtliga av bolagets speltitlar för att nå en kostnadseffektiv tillväxt med bästa tänkbara marginal.

Spännande pipeline framöver

Qiiwi står inför ett nytt intensivt kapitel i bolagets historia. Utöver ovan nämnda planerade spellanseringar, väntar ett stort antal spelprojekt på att få se dagens ljus under det kommande året och därefter. För att översiktligt åskådliggöra vilka bolagets olika spelprojekt är och hur de ligger till tidsmässigt, vill bolaget dela med sig av nedanstående tabell som reflekterar bolagets speltitlar och övergripande strategi 2019 – 2021:

Kategori: Titel/Beskrivning: Utvecklingsfas:
Match-3 Magic Gifts 2 Mjuklansering Q4, 2018
Match-3 Match-3 Metagame Mjuklansering H1, 2019
Match-3 Magic Potions Castle Mjuklansering 2019
Match-3 Backpacker® Match-3 Planerad utveckling
Word/Puzzle Word Memories Mjuklansering pågår
Word/Puzzle Word Metagame Mjuklansering Q4 2018
Word/Puzzle Backpacker® Words Planerad utveckling
Trivia Backpacker® Arena Utveckling pågår
Trivia Backpacker® Metagame Planerad utveckling
Trivia Backpacker® Landsversioner Utvärdering pågår
Trivia Backpacker® AR/VR Utvärdering pågår
Arcade (Hyper-Casual) Flera speltitlar Utvärdering pågår
Branded Games Flera speltitlar Utvärdering pågår

(Tabell: Pipeline kommande spel, uppdelad per kategori.)

Förhandstitt på pipeline och kommande spel

För den nyfikne finns ett antal sneakpeaks på några av de kommande spelen i följande slideshow från bolagets presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg. I klippet som är ett utdrag ur presentationen går VD Erik Dale Rundberg igenom bolagets speltitlar och övergripande strategi 2019 – 2021:

Se klippet på följande länk: https://youtu.be/6YWHLeyD2ko

Inbjudan att lyssna och träffa Qiiwi på Stora Aktiedagen i Stockholm 2018

VD Erik Dale Rundberg kommer att presentera bolagets verksamhet, nuvarande fokus och strategi på Stora Aktiedagen i Stockholm 26 november:
Datum och tid: 26 november 2018 17:20 – 17:50 Sal 1
Plats: Sheraton Hotel
Adress: Tegelbacken 6, Stockholm
Live-TV: Har ni inte möjlighet att delta på plats finns även möjlighet att följa presentationerna live på följande länk www.aktiespararna.se/tv/live
Notering: Presentationen och livesändningen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . 


För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg

VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]


Om WeAreQiiwi Interactive AB
Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post