Marknadsmeddelande 252/17 – WeAreQiiwi Interactive AB noteras på AktieTorget den 13 oktober 2017

Första handelsdag på AktieTorget för WeAreQiiwi Interactive AB:s aktie är den 13 oktober 2017. Kortnamnet för aktien är QIIWI.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 735 400 SEK fördelat på 7 354 000 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: QIIWI
Aktienamn: Qiiwi Interactive
ISIN-kod: SE0010245373
OrderBoks-ID: 144742 
CFI: ESXXXX

FISN: QIIWI/AKT
Organisationsnummer: 556691-7547
LEI: 549300COFKF5IYO65Z50
Kvotvärde: 0,1 SEK
Första handelsdag: 13 oktober 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 7 354 000
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 11 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
[email protected] 

Share This Post