Operativ uppdatering – Högtryck i ”New Games”

Qiiwi Games avger idag en operativ uppdatering kring bolagets affärsområde ”New Games” som under de senaste veckorna resulterat i att flertalet nya spel inlett tidigt mjuklanseringsstadie utifrån bolagets nyetablerade MVP-process för spelutveckling.

De senaste månaderna har Qiiwi Games prioriterat mer resurser till utveckling av nya speltitlar som baseras på egna IP:n, detta arbete sker inom bolagets affärsområde ”New Games”. En stor förändring har även varit utvecklingsprocessen för spelidéer som nu följer en MVP-process som gör det betydligt effektivare att fortsätta projekt eller avsluta dem och gå vidare till nästa spelidé.

Flertalet nya speltitlar har inlett mjuklanseringstester:

Under de senaste veckorna har flertalet speltitlar som utvecklats inom MVP-processen startat mjuklanseringstester. Detta för att så snabbt som möjligt ge insikter kring en spelidés långsiktiga intäkts- och tillväxtpotential.

Värt att notera är att långt ifrån alla spelprojekt som når mjuklanseringsstadie kommer att fortsätta utvecklas, vissa kommer snabbt läggas ner och tas bort från butikerna på grund av för dåliga nyckeltal medan andra erhåller fler uppdateringar med tanke på att nyckeltalen ser lovande ut. Om ett spel når hela vägen till global lansering anser Qiiwi Games att en speltitel har en väsentlig tillväxt- och lönsamhetspotential utifrån speltitelns presterade nyckeltal.

Nedan följer en summering kring aktiva mjuklanseringar inom bolagets affärsområde ”New Games”:

 • Word Combo: Words & Puzzle (Ordspel)
  Spelet erbjuder en innovativ ordpusselmekanik där spelarens mål är att koppla ihop olika stavelser till ett fullständigt ord med hjälp av korsordsinspirerade ledtrådar. Mjuklanseringen pågår sedan november 2022 där flertalet iterationer och uppdateringar hittills genomförts. För närvarande pågår utvärdering om speltitelns långsiktiga potential på engelskspråkiga marknader.

   
 • Word Roads: Guess & Puzzle (Ordspel)
  Spelet erbjuder en spelmekanik likt det mycket populära ordspelet ”Wordle” där spelarens utmaning är att gissa det korrekta ordet på sex antal försök. I Word Roads är spelarens mål att klara nivåer för att ta sig vidare i olika städer, samla souvenirer och troféer för att till slut resa vidare till nästa stad. Mjuklansering pågår sedan i slutet av januari 2023 för utvärdering på engelskspråkiga marknader.

   
 • WordGlades: Words & Mahjong (Ordspel)
  Spelet erbjuder en innovativ spelmekanik som kombinerar ordpussel med mahjong. Mjuklansering pågår sedan i slutet av januari 2023 på svenska och engelska.

   
 • Words in a Pic (Ordspel)
  Uppdatering till befintlig speltitel med nyanserad spelmekanik. Words in a Pic var ett utav Qiiwi Games första mobilspel som nådde en global framgång och var som populärast mellan åren 2013–2014. Speltiteln rankar fortsatt bra på spelbutikernas sökrankingsystem i flertalet länder. Speltiteln har en gedigen följarskara på Facebook och är fortsatt installerad på tusentals enheter, som potentiellt kan återaktiveras när speltiteln uppdateras. Den nya uppdateringen rullas ut i början av februari 2023.

Ytterligare projekt förväntas nå mjuklanseringsstart under Q1 2023:

I kategorin av projekt som ännu inte nått mjuklanseringsstadie kan nämnas att ett nytt rundbaserat PvP-spel (spelare-mot-spelare) inom ordspelskategorin är planerad för låst mjuklansering i Sverige och Australien under det första kvartalet 2023. Utöver detta är ett nytt ordspel under utveckling som nyttjar en kombination mellan Wordington och Extreme Makeovers metaplattformar planerad att starta mjuklansering under det första kvartalet 2023.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Vi har verkligen fått en bra start på vårt nya arbetssätt inom affärsområdet ”New Games” vilket gör att vi nu börjar kunna testa mer spelprojekt mot externa spelare snabbare än tidigare. En av de absolut viktigaste sakerna i vår spelutveckling framöver är att så snabbt som möjligt kunna ta beslut kring om en spelidé är långsiktigt lönsam eller ej, vår nya MVP-process hjälper oss och vägleder oss i dessa beslut.

För egen del är jag väldigt entusiastisk över vårt kommande rundbaserade PvP-ordspel där vi verkligen kommer mjuklansera något som är innovativt och fräscht med en stark organisk tillväxtpotential om det faller väl ut.

Vi är väl medvetna om att många av dessa nya titlar inte kommer vara långlivade. Det är en del av processen. Vi ska komma till dessa slutsatser så snabbt och effektivt som möjligt, och ta med oss så mycket lärdomar som möjligt från varje projekt. Det kommer i sin tur att leda till bättre och bättre spelidéer och mjuklanseringar framöver, och ta oss närmare de globala “hits” som jag är övertygad om att vi har förmågan att leverera till marknaden.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post