Positivt EBITDA-resultat juni/juli och positivt kassaflöde juli

Qiiwi meddelar idag att den fortsatt goda utvecklingen av speltiteln Wordington avseende stigande intäkter varje enskild månad har lett till att bolaget under juni/juli genererat ett positivt EBITDA-resultat samt under juli månad positivt kassaflöde.

Qiiwi meddelar idag i samband med bolagets delårsrapport för det andra kvartalet att den fortsatt goda utvecklingen av Wordington avseende stigande intäkter varje enskild månad har lett till att bolaget under juni/juli genererat ett positivt EBITDA-resultat samt under juli månad ett positivt kassaflöde.

 Positivt EBITDA-resultat juni/juli och positivt kassaflöde juli:

Wordington genererade under det andra kvartalet stigande intäkter varje enskild månad och genererade totalt ett spelöverskott på ca 940 TSEK. Denna utveckling ledde till att bolaget under juni månad genererade ett positivt EBITDA-resultat.

Den goda utvecklingen har fortsatt under juli månad där Wordington genererat ett spelöverskott om ca 935K SEK. Detta har lett till att bolaget under juli månad nått ett positivt EBITDA-resultat och ett positivt kassaflöde.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar: 

”Vi är mycket glada över hur Wordington utvecklats intäktsmässigt under det andra kvartalet samt under juli och starten på det tredje kvartalet. Under perioden har speltiteln blivit uppmärksammad av iOS App Store via features vilket inneburit extra exponering och ett stigande inflöde av organiska spelare. Med fortsatt optimering, mer innehåll och lyckade marknadsföringsinsatser ser vi goda möjligheter att kunna skala intäkterna betydligt större framgent genom att öka den totala spelarbasen.

Framöver stundar även en spännande lansering av vårt kommande match-3-spel under det världskända varumärket ”Hell’s Kitchen” tillsammans med ITV samt förbättringar och optimeringar av speltiteln Backpacker®. Utöver detta arbetar vi enligt vår strategi 2019 – 2021 där vi i närtid har tre speltitlar i prototypstadie inom vår Backpacker®-plattform och varumärke.”

Notering: Eftersom detta är första gången bolaget uppnår positiva EBITDA-resultat utan påverkan från poster av engångskaraktär samt positivt kassaflöde på månadsbasis sedan bolaget noterades i oktober 2017, anser bolaget det viktigt att meddela detta i ett separat pressmeddelande. Bolaget avser dock inte att framöver skicka ut månadsrapporteringar avseende liknande detaljer framöver, utan hänvisar till information i kommande delårsrapporter beträffande finansiella utfall.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post