Qiiwi Games avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2021

Qiiwi Games AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market Stockholm under inledningen av 2021:

Styrelsen i Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi” eller ”Bolaget”) har fattat ett beslut om att verka för att byta handelsplats från Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF).

Bytet av handelsplats beräknas att ske under inledningen av 2021 och är ett led i Qiiwi Games expansiva strategi. Bolaget kommer fortsatt att tillämpa samma redovisningsprinciper. Aktieägare i Qiiwi Games kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market.

Kommentar från styrelseordförande Naim Messo:

“Det planerade listbytet är ett nästa steg i Qiiwis fortsatta tillväxtresa. Under de senaste åren har bolaget vuxit kraftigt och vi i styrelsen ser detta steg som en ytterligare kvalitetsstämpel för bolaget. Vi bedömer även att bytet ger en möjlighet till en större investerarbas, innefattande institutionella och internationella aktieägare och ser fram emot att fortsätta vår tillväxtresa mot att bli den ledande mobilspelsutvecklaren inom vårt segment”.

Rådgivare:

Aktieinvest är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser. Advokatfirman Lindahl är Bolagets legala rådgivare.

Denna information är sådan som Qiiwi Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2020.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games AB

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post