Qiiwi Games har antagits till Apples ”App Store Small Business Program”, vilket kvalificerar Qiiwi Games till en avgiftsreducering på 15 procent under 2021

Det är en halvering av plattformskostnaden och omfattar omsättning upp till till 1 MUSD via så kallade In-App-Purchases, köp-i-spelen. För omsättning som överstiger 1 MUSD årligen återgår plattformskostnaden till ordinarie 30 procent. Mer om programmet finns att läsa här: App Store Small Business Program

Mer info:

I november 2020 annonserade Apple att de avser sänka plattformskostnaden från 30 % till 15 % för publicister som distribuerar via deras plattform, förändringen tillämpas för de som genererar intäkter upp till 1 MUSD per år via köp i sina spel, och trädde ikraft den 1 januari 2021.

Sänkningen är ett led i att bistå mindre aktörer finansiellt, särskilt i spåren av COVID-19 och även för att underlätta för mindre aktörer att komma in på marknaden.

Qiiwi Games har i de rapporterade kvartalen för 2020 haft en majoritet av sina intäkter genererade via annonsintäkter. Köp-i-spel har stått för ca 20% och annonser för ca 80% av de totala intäkterna i de rapporterade kvartalen.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Att vi antagits till Apples “App Store Small Business Program” innebär att vi halverar våra plattformskostnader på köp som genomförs i våra spel via Apple App Store. Värt att notera är att våra intäkter historiskt i de rapporterade kvartalen för 2020 skapats till ca 80% via annonsintäkter men denna ändring är givetvis ändå väldigt positiv.

Apple’s beslut att sänka avgiften är intressant med tanke på att de strikt sedan start tillämpat sin plattformskostnad på 30%. Det återstår att se om Google och andra aktörer som tillämpar en liknande avgiftsstruktur kommer följa efter.”

Denna information är sådan som Qiiwi Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2020.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB 
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”.

Share This Post