Qiiwi Games slutspurtar i 2022

Qiiwi Games slutspurtar i 2022 och ser med stor spänning framemot 2023. Bolaget lämnar idag en operativ uppdatering med fokus på nya spelprojekt.

Extreme Makeover: Home Edition redo för mjuklansering, inväntar godkännande:

Qiiwi Games nya speltitel inom match-3 som är en storsatsning under varumärket Extreme Makeover: Home Edition är nu redo för att inleda sin mjuklansering. Då det är flera partners inblandade i projektet, från både Storbritannien och USA, inväntas nu slutligt godkännande av alla parter för att mjuklanseringen kan startas. Speltiteln är bolagets största spelprojekt hittills med målsättningen att kunna konkurrera på absolut högsta nivå inom casual match-3-spel. När samtliga godkännanden har erhållits kommer mjuklanseringen att inledas och meddelas via separat pressmeddelande.

Sju spelprototyper under utveckling, ett spel startat mjuklansering:

Efter att bolaget sedan ett antal månader tillbaka börjat arbeta utifrån sin nya MVP-process för spelutveckling har bolaget nu sju spelprototyper under utveckling varav ett spel startat mjuklansering. Samtliga av dessa spelprototyper är ordspel och förväntas genomföra sina initiala tester och mjuklanseringar i januari 2023 för beslut om fortsatt utveckling eller ej.

Nyligen adderade bolaget ett nytt spel till sin spelportfölj som befinner sig i tidig mjuklansering vid namn ”Word Combo”. I spelet är spelarens mål att pussla ihop ord som är kopplade till en ledtråd och spelet finns för tillfället enbart på Engelska. Spelet utvärderas nu för beslut om framtida vidareutveckling eller ej. För att ladda ner spelet kan följande länkar användas:

iOS: https://apps.apple.com/us/app/id1642683541
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qiiwi.wordcombo

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Det känns väldigt skönt att vi nu fått färdigt Extreme Makeover: Home Edition till den nivån vi vill ha det på för att kunna starta spelets mjuklansering. Nu återstår en godkännandeprocess från olika partners i projektet som vi hoppas skall bli färdig inom en mycket snar framtid. Vår nya MVP-process för spelutveckling har fungerat mycket bra sedan vi började arbeta på det nya sättet och vi har flera mycket innovativa spelprototyper på väg ut för testning i januari. Ett av dessa spelprojekt är ett PvP/rundbaserat ordspel som jag verkligen tror kan sticka ut ifrån mängden inom ordspel.

Vi har även startat en initial mjuklansering för Word Combo, ett spännande och beroendeframkallande ordspel där vi nu utvärderar nyckeltal för att besluta om spelets framtid.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post