Qiiwi:s spridningsemission blev kraftigt övertecknad

Den 2 oktober 2017 avslutades teckningsperioden i WeAreQiiwi Interactives (”Qiiwi”) spridningsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Spridningsemissionen om 13 MSEK tecknades till 148 MSEK fördelat på cirka 2 350 konton, vilket motsvarar en teckningsgrad på knappt 1 140 procent.

Styrelsen avser att den 3 oktober 2017 fatta beslut om tilldelning. Genom spridningsemissionen emitteras aktier för totalt 13 MSEK, vilket innebär att Qiiwi tillförs cirka 11,9 MSEK efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 1,1 MSEK. Besked om tilldelning till banker och nätmäklare samt distribution av avräkningsnotor kommer ske under onsdag 4 oktober 2017. 

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

– Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare varmt välkomna till WeAreQiiwi Interactive AB. Det är oerhört glädjande att vi ser ett så stort intresse för Qiiwi som spelbolag. Vi har under teckningsperioden träffat många personer som varit intresserade av Qiiwi och vår affärsidé om att utveckla kunskapsspel som baseras på någon form av problemlösning. Vi befinner oss just nu i ett mycket intensivt skede i och med den stundande globala lanseringen av Backpacker™. Med det kapital som emissionen inbringar kommer vi att kunna utöka vår personalstyrka vilket kommer leda till att vi kan förverkliga fler spelidéer och skapa fler intäktsströmmar till bolaget. Välkomna på Qiiwis resa där vi tillsammans skall ”Rädda världen från dumhet”!

Tilldelning och betalning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att teckningsåtagare erhåller full tilldelning och att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 800 aktier. Utskick av avräkningsnotor kommer ske under innevarande vecka till de som erhållit tilldelning. Betalning för tilldelade aktier ska ske inom tre bankdagar. Vid utebliven betalning kan aktierna komma att överlåtas på annan tecknare varvid det är av stor vikt att betalningen sker inom utsatt tid.

Första dag för handel

Första dag för handel i Qiiwis aktie på AktieTorget är planerad till den 30 oktober 2017. Bolaget strävar dock efter att tidigarelägga första handelsdagen, vilket i så fall kommer kommuniceras via pressmeddelande i förväg.

Aktiens kortnamn: QIIWI
Aktiens ISIN-kod: SE0010245373

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen, inklusive överteckningsemissionen, har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Qiiwi att uppgå till 7 354 000 aktier och aktiekapitalet kommer uppgå till 735 400 SEK.

Projektledare och emissionsinstitut

Qiiwi har använt InWest Corporate Finance AB som projektledare i samband med noteringen och spridningsemissionen. Aktieinvest FK AB har agerat som emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information

Erik Dale Rundberg VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 967
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Denna information är sådan information som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017.

Share This Post