Speltiteln Backpacker™ lanserad på Facebook.

Speltiteln Backpacker™ är nu spelbar på Facebook via webbläsare.

Qiiwi har tillsammans med MAG Interactive som är publicist för speltiteln nu inlett lanseringsarbetet för att växa antalet spelare i Facebook-versionen av spelet. Detta innebär att speltiteln finns tillgänglig på totalt tre plattformar (App Store, Google Play och Facebook). 

Facebook erbjuder med sin sektion Facebook Games ett effektivt sätt att distribuera och nå ut till människor som önskar spela spel direkt via sin webbläsare och på Facebook. 

VD Erik Dale Rundberg kommenterar: 

“Det är glädjande att vi har lyckats nå fram till att lansera Backpacker™ på Facebook tidigare än vad vi förväntade oss. Vi kan nu erbjuda våra spelare att spela speltiteln direkt via webbläsaren på Facebook och vi skapar samtidigt ytterligare en intäktsström för speltiteln. Vi har stor tilltro till att lanseringen på Facebook kommer bidra med en ökad tillväxttakt av spelarbasen samtidigt som vi öppnar upp en plattform som starkt kan bidra med social/viral-spridning i många olika former.” 

För ytterligare information:
Erik Dale Rundberg

VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Denna information är sådan information som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017. 

Share This Post