Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play

Qiiwis nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play

Qiiwis nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit en “Feature” i kategorin “New & Updated Games” i bland annat nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ryssland, Italien, Brasilien och Spanien.

Hell’s Kitchen nu tillgängligt på sex språk

Speltiteln Hell’s Kitchen är nu även översatt och lokaliserad för att stödja totalt sex språk. Dessa är engelska, tyska, franska, spanska, ryska, italienska och portugisiska. Detta utökade språkstöd förväntas bidra med förbättrade nyckeltal på dessa marknader samt öppna upp för möjlighet att marknadsföra speltiteln på fler marknader där Hell’s Kitchen som TV-show lanserats i egna internationella versioner samt framöver kommer att lanseras i nya säsonger. Detta bidrar till en god möjlighet för att kunna växa speltitelns spelarbas på fler stora och viktiga marknader.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

”Detta ger oss en utmärkt start i arbetet med att växa spelarbasen för Hell’s Kitchen vid sidan av övriga marknadsföringsaktiviteter som under januari kommer att intensifieras i USA och Storbritannien samtidigt som vi framöver kommer att inleda marknadsföring på marknader som Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Ryssland och i Sydamerika vilket spelet nu har lokaliseringsstöd för. Tillsammans med ITV genomför vi även enligt plan marknadsföringsaktiviteter i ITVs respektive Hell’s Kitchens nätverk. Att Hell’s Kitchen nu får denna extra exponeringen på många marknader på Google Play ger oss förbättrade möjligheter med tanke på att detta bidrar med organisk trafik och kännedom om speltiteln.

Sedan den globala mjuklanseringen startade har vi fått ett bra mottagande av speltiteln vilken fortsatt uppvisar starka nyckeltal avseende monetisering och kvarhållning vilket skapar goda förutsättningar kring att kunna skala speltitelns spelarbas under 2020.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]
Hemsida: www.qiiwi.com

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post