Statusuppdatering

Qiiwi lämnar en statusuppdatering från bolaget samt uttalande kring samhällsutvecklingen och coronaviruset där bolaget erhållit flertalet frågor från aktieägare om hur detta påverkar bolaget.

Statusuppdatering:

Qiiwi lämnar en statusuppdatering från bolaget samt uttalande kring samhällsutvecklingen och coronaviruset där bolaget erhållit flertalet frågor från aktieägare om hur detta påverkar bolaget.

Wordington:

Den 24 februari 2020 passerade Wordington fem miljoner registrerade spelare vilket var första gången en speltitel från Qiiwi passerade denna milstolpe avseende nedladdningar. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien och Spanien.

Bolagets fokus och målsättning är att öka speltitelns spelarbas genom att fortsätta marknadsföringen på befintliga marknader men även addera fler marknader där bolaget ser en stor potential avseende tidigare utfall och synergier. Förtillfället arbetas det på att färdigställa en portugisisk version för att tillgodose bra möjligheter för Brasilien och Portugal.

Utöver detta bearbetar bolaget fler marknader/språk där t ex Japan och Kina är några av marknaderna som utvärderas. Bolaget ser en fortsatt stor potential i vidare uppskalning av speltitelns spelarbas.

Wordington erhöll även en ”Feature” i App Stores Today-sektion söndagen den 15:e mars i 27 länder i kategorin: ”LET’S PLAY – Sweet Sweden”.

Hell’s Kitchen:

Hell’s Kitchen befinner sig sedan i början av december i en så kallad global mjuklansering vilket innebär att speltiteln fortsatt optimeras och förfinas inför att starta den globala lanseringen. Under det pågående arbetet utvärderas flertalet marknader för att kunna genomföra en så bra start av den globala lanseringen som möjligt.

Huvudfokus för bolaget är att primärt marknadsföra speltiteln i USA som är Hell’s Kitchens hemmamarknad. Målsättningen är att kunna inleda den globala lanseringen inom en snar framtid.

Coronation Street:

Bolagets kommande ordspel under varumärket ”Coronation Street” utvecklas enligt plan. Detta är det andra samarbetet bolaget gör tillsammans med ITV och Coronation Street har en extremt stor popularitet i Storbritannien där serien sänds sex gånger i veckan till en regelbunden publik på över 6 miljoner tittare. Nyligen sändes det 10 000:e avsnittet och i december 2020 firar serien 60 årsjubileum. Detta innebär stora möjligheter att nå ut riktigt brett med ett mobilspel anpassat för varumärket.

Branded Games:

Förtillfället för bolaget diskussioner med flertalet globalt välkända varumärken som man anser kan fungera mycket väl som mobilspel inom de genrerna bolaget huserar i vilka är Word, Match-3 och Trivia.

Två nya Qiiwi IP:n under utveckling:

De två nya Qiiwi IP:n som bolaget skrev om i Bokslutskommunikén utvecklas enligt plan och bolaget ser en mycket spännande potential i dessa två. Målsättningen är att kunna starta mjuklanseringen för dessa två spel under 2020 och mer information kommer när dessa startar.

Qiiwi och eventuella effekter av Coronaviruset:

Bolaget har den senaste tiden fått ett antal frågor kring hur bolagets verksamhet påverkas av den samhällsutveckling som sker i samband med Coronavirusets utbrott. Qiiwi är ett bolag som utvecklar och publicerar mobilspel för underhållning inom genrerna Word, Match-3 och Trivia. Qiiwis personal på kontoret i Sverige och Cypern mår bra och utvecklingen i bolagets produkter sker fortsatt enligt plan. Bolagets personal har inga problem att behöva arbeta isolerat hemifrån om så skulle behövas. Utöver detta följer bolaget noggrant den utveckling som sker i världen och är beredda att genomföra strategiska förändringar avseende t.ex. marknadsfokus som kan uppstå framöver.

Vår tanke går givetvis till de människor som på något sätt drabbats av virusets framfart. 

Erik Dale Rundberg, VD WeAreQiiwi Interactive AB

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post