Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition.

Growth: Extreme Makeover: Home Edition

Sedan starten av året har majoriteten av våra tillgängliga resurser arbetat inom affärsområdet ”Growth”. Arbetet har uteslutande varit mot spelet Extreme Makeover: Home Edition som inledde sin globala lansering den 14 augusti 2023.

Under den globala lanseringen har vi arbetat med att optimera investeringar i UA (User Acquisition/Marknadsföring) baserat på den initiala spelardata vi erhållit från de första nio veckorna. Generellt när man startar en spellansering av ett nytt spel har man till en början en så kallad ”Honeymoon period”. Vilket generellt innebär att man till en början får betydligt lägre kostnader per installation vilket resulterar i ett högt inflöde av spelare till låg total kostnad. Detta eftersom spelet är nytt och skapar mycket intresse hos spelare som ser annonser för spelet. Efter en period (som är olika lång för olika spel baserat på dess unika egenskaper) ökar kostnaden per installation till mer normala nivåer för sin genre och konkurrenssituation. För Extreme Makeover: Home Edition inträffade detta ungefär två veckor efter lanseringen startade.

Under september såg vi därför att kostnad per installation ökade kraftigt som en effekt av att ”Honeymoon perioden” var över men även på grund av säsongsrelaterade orsaker som driver på konkurrensen i annonsnätverken. Med tanke på de snabbt ökade kostnaderna per installation tog vi ett beslut att minska de budgeterade UA-investeringarna under september för att invänta mer data och resultat från kampanjernas utveckling. Detta för att säkerställa att spelets LTV-utveckling (livstidsvärde per spelare) är tillräckligt stark för att kunna motivera vissa kampanjtypers kostnad per installation på de nya marknaderna.

I Extreme Makeovers UA-arbete riktar vi generellt in oss på högkvalitativa spelare i USA och TIER1-marknader som är benägna att genomföra köp i mobilspel. De spelare som sedan genomför köp bedöms generera intäkter i spelet under många år framöver. En snittkostnad för denna typ av spelare är mellan 70–200 SEK per installation.

Efter att ha studerat utvecklingen av de initiala kampanjernas data kan vi tydligt se att spelet har en stark LTV-utveckling från dag 14 och framåt. Detta är annorlunda mot tidigare spel vi lanserat där merparten av ROI skapats väldigt tidigt, innan dag 14 på grund av att dessa spel genererar sina intäkter framför allt via annonsintäkter. I Extreme Makeover: Home Edition skapar vi enbart intäkter via köp-i-spelet.

Denna insikt ger oss god tro kring att vi kommer nå vår målsättning med 100% ROI inom 365 dagar på UA-kampanjer. Vi ser också tydliga områden i spelet där vi kan optimera för att öka spelets ARPDAU-värde (genomsnittlig intäkt per daglig aktiv spelare), något som ytterligare bedöms öka spelares LTV-värden långsiktigt. Dessa åtgärder är framför allt kopplade till match-3-nivåer och hur dessa är balanserade. Detta arbete har teamet som högsta prioritet under det fjärde kvartalet.

Med tanke på den positiva utvecklingen har vi nu en tydlig målsättning att återigen öka UA-investeringar i oktober för spelet, vilket vi redan påbörjat. Planen är därefter att gradvis öka marknadsföringen under november och december, baserat på hur kampanjerna fortsätter att prestera kopplat mot vårt ROI-mål.

Den första perioden i global lansering har även gett många insikter kring spelets potential och hur vi kan fortsätta att förbättra delar i spelet för att öka livstidsvärdet per spelare. Ett viktigt område för att nå stor framgång med detta spel är att fortsätta lansera fler engagerande och roliga event för spelarna att delta i. Detta skapar en viktig dynamik kombinerat med standardmekaniken som är att hjälpa familjerna i spelet. Genom att fokusera vår utveckling under kommande månader mot att skapa unika och intressanta event, som både kan genomföras solo och tillsammans med ett lag, har vi en stor förhoppning om att se förbättrade nyckeltal.

Beträffande innehåll för spelare att genomföra kopplat till standardprogress i spelet finns i dagsläget fyra familjer aktiva men vi har redan färdigställt totalt åtta familjer. Vår målsättning är att flera av dessa familjer ska bli tillgängliga under det fjärde kvartalet.

Viktigt att poängtera är att vi ser denna speltitel som en långsiktig flaggskeppstitel där vi har som målsättning att växa spelets intäkter kontinuerligt över tid.

Övriga affärsområden: New Games och Live Operations

Inom affärsområdet ”New Games” arbetar bolagets vidare med sin systematiserade MVP-process och hade i slutet av september ett så kallat ”Qiiwi Jam” där flertalet spännande idéer diskuterades och påbörjades protypande. Den senaste tiden har speltitlar som ”Monopoly GO!” Och ”Tile Busters” inspirerat bolaget och flera idéer inom egna varumärken finns för att testa liknande spelmekaniker.

Inom affärsområdet ”Live Operations” är det speltitlarna Midsomer Murders och Wordington som får mest fokus. Målsättningen inom affärsområdet är att nå en så god lönsamhet som möjligt för speltitlarna.

För Midsomer Murders är senaste innehållsuppdateringen ”Mordfall 10” som precis har lanserats. Under senare delen av det fjärde kvartalet är målsättningen att lansera ”Mordfall 11”. Här genomförs även tester som ger spelare tillgång till ett så kallat ”Midsomer Pass” där spelare ges möjlighet att lösa ”Cold Cases”.

För Wordington lanseras kontinuerligt nya uppgifter för spelarna att göra. En kommande uppdatering under det fjärde kvartalet kommer introducera så kallade ”Samlarkort” som spelare kan samla genom att klara av korsord. Målsättningen med dessa kort är att samla alla, och vissa kort går sedan att bunkra ihop till ett annat kort eller till en belöning. Samlarkort är mer och mer populärt inom casual-spel och något som kan öka spelares engagemang och kvarhållningsgrad.

Under det fjärde kvartalet genomför vår partner ITV tv-reklam för spelet Hell’s Kitchen i Storbritannien och spelet erhöll under september en större uppdatering kopplat till sin match-3-scen.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
E-mail: [email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås (Sverige), London (Storbritannien) och Nicosia (Cypern). Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot “Casual Gamers”. Bolagets slogan är “Adventures for Everyone”.

Share This Post